Pfleiderer Deutschland GmbH

Razem możemy chronić Pfleiderer Group przed ryzykami

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed Pfleiderer Group jest budowanie wizerunku organizacji działającej w sposób odpowiedzialny społecznie i etycznie we wszystkich obszarach działalności. Aby to zadanie realizować, ważne jest zapobieganie wszystkim zdarzeniom, które mogą narazić firmę na straty wizerunkowe lub finansowe. W związku z tym Zarząd firmy Pfleiderer podjął decyzję o wprowadzeniu internetowego systemu informowania o nieprawidłowościach.

„Compliance czyli postępowanie zgodne z przepisami to przede wszystkim kwestia kanonu wartości, który umożliwia nam odpowiedzialne działanie w obliczu wielu małych i dużych decyzji, które wszyscy musimy podejmować na co dzień.“

System ten może być wykorzystywany przez pracowników, jak również przez wszystkie strony zainteresowane (np. klientów, dostawców, partnerów biznesowych itp.). Każda osoba może zgłosić zdarzenie, które uzna za nieprawidłowość lub naruszenie obowiązujących zasad.

Osobę taką nazywamy „sygnalistą”, ponieważ sygnalizuje nam ryzyko zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na nasz wizerunek lub wynik finansowy. „Sygnalista” działający z pobudek etycznych pełni decydującą rolę w zachowaniu zasad etycznego działania organizacji.

Należy jednak pamiętać, aby nie pomawiać bezpodstawnie innych osób. Fałszywe oskarżenia i podejrzenia mogą mieć poważne konsekwencje. Należy używać zatem systemu informowania o nieprawidłowościach w sposób odpowiedzialny i wyłącznie w przypadku, gdy podejrzenia mają uzasadnione podstawy.

Dlaczego warto przesłać zgłoszenie?
Jakiego rodzaju zgłoszenia pomagają mojej organizacji?
Na czym polega proces przesyłania zgłoszenia? Jak utworzyć skrzynkę pocztową?
W jaki sposób możliwe jest otrzymywanie wiadomość przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości?