Semperit AG Holding

Amalan seleweng di Semperit membabitkan kita semua

Budaya pematuhan kita (dengan undang-undang dan peraturan) adalah berdasarkan kepada budaya nilai yang hidup dalam amalan dan penggalakan tanggungjawab individu yang dipegang oleh ahli pasukan kita, yang melampaui pematuhan undang-undang dan peraturan semata-mata. Ini juga termasuk pencegahan bersama dan memerangi pelanggaran yang boleh memudaratkan syarikat kita dan, seterusnya setiap seorang daripada kita.

Ahli pasukan selalunya menyedari pelanggaran sedemikian, tetapi mereka takut berkongsi pengetahuan mereka kerana mereka takut akibat/kesannya: Bagaimana jika penyelia atau rakan sekerja sendiri di pejabat depan anda sendiri terlibat? Atau: Apakah tanggapan yang saya tinggalkan dengan mendedahkan tingkah laku rasuah seorang "pesaing"? Siapakah yang akan mempercayai dan melihat laporan saya?
Jika anda mempunyai apa-apa kebimbangan sedemikian, anda boleh menghantar laporan anda secara tanpa nama di sini (tetapi anda juga boleh menyatakan nama anda, jika anda mahu). Dengan menyediakan platform komunikasi yang sangat terjamin ini, Semperit membolehkan anda melindungi diri anda melalui ketanpanamaan dan pada masa yang sama memberikan sumbangan yang aktif kepada pengiktirafan dan penyelesaian masalah tingkah laku yang melanggar undang-undang atau mengabaikan peraturan. Pemberi maklumat yang menyediakan peti mel terjamin selepas menyerahkan laporan mereka memberikan isyarat bahawa mereka bersedia untuk menjawab soalan. Dengan bantuan anda, aktiviti haram dapat didedahkan pada peringkat awal, pelaku dapat ditangkap dan kerosakan lebih lanjut dapat dicegah.

Pemberi maklumat yang melaporkan kemungkinan amalan seleweng atas sebab yang baik bukanlah pengancam. Mereka memberi sumbangan yang besar kepada pemeliharaan reputasi dan kedudukan pasaran kita. Perlu diingat bahawa apa-apa maklumat yang anda berikan tentang pihak ketiga boleh melahirkan keputusan yang akan membawa kesan yang serius kepada orang yang terlibat. Oleh sebab itu, kami meminta supaya anda hanya mengemukakan maklumat yang betul dan lengkap mengikut pengetahuan anda yang terbaik.

Sila ambil perhatian bahawa SEMPERLINE daripada Semperit bukanlah suatu sistem kecemasan.

Terima kasih atas sokongan anda!

Mengapakah saya perlu mengemukakan laporan?
Apakah jenis laporan berkaitan pematuhan yang akan membantu organisasi anda?
Apakah proses untuk menghantar laporan? Bagaimanakah saya menyediakan peti mel?
Bagaimana boleh saya menerima maklum balas dan kekal tanpa nama pada masa yang sama?
Perlindungan data