TenneT TSO B.V.

Melden van misstanden en compliance-overtredingen – anoniem, veilig en eenvoudig

Integriteit is één van de belangrijkste waarden. Ons publieke imago hangt op kritische wijze af van ons handelen met integriteit, op transparante wijze, in overeenstemming met de wet en met onze naleving van regels en interne vereisten. Alleen op deze manier kunnen we materiële schade en reputatieschade voor ons bedrijf, onze werknemers en onze zakelijke partners voorkomen.

 Manon van Beek, CEO
„Integriteit is voor ons allemaal een leidraad voor verantwoord gedrag en een verantwoorde manier van werken. Het is een onvoorwaardelijk en ‘niet-onderhandelbaar’ principe.“

TenneT kan alleen succesvol zijn met een open, transparante en eerlijke bedrijfscultuur, waarin medewerkers samenwerken volgens onze waarden en principes: eigenaarschap, verbinding en moed. Wij mogen fouten maken en daar leren we van. We kunnen vragen stellen, elkaar aanspreken op gedrag, onze zorgen uiten en we luisteren naar elkaar. Alleen zo kunnen wij onze manier van werken verbeteren. Dat doen we voor onszelf en voor TenneT. Op deze manier groeien we zelf, kunnen we als organisatie groeien en dragen we bij aan het succes van TenneT.

Het is belangrijk om misstanden vroegtijdig te identificeren en analyseren, zodat dit onmiddellijk kan worden stopgezet.

Het is niet altijd makkelijk (vermoedens van) een misstand te melden. Toch vinden we het belangrijk dat u ze meldt. Zonder melding kunnen we niets aan een situatie doen. Als u denkt dat er misschien een wet of andere regelgeving, de Code of Conduct, beleid of bedrijfsrichtlijnen zijn overtreden, is het uw verantwoordelijkheid om dit aan te kaarten. We gaan altijd serieus en vertrouwelijk om met een melding.

Om deze reden bieden wij u met onze Speak Up Portal een veilige en, indien gewenst, anoniem systeem voor het melden van vermoedens van misstanden en nalevingsovertredingen. Tegelijkertijd kunt u, indien u wilt, deelnemen aan de oplossing van de zaak door een beveiligde postbus in te stellen om uzelf beschikbaar te maken voor verdere vragen. De effectieve bescherming van alle melders wordt gewaarborgd door bepaalde regels. Alle meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

In dit verband vragen wij u om in overweging te nemen dat het maken van beschuldigingen tegen andere personen ernstige gevolgen kan hebben. We verwachten daarom dat alle meldingen op verantwoorde wijze en vanuit oprechte bezorgheid worden gedaan, volgens uw beste kennis en te goeder trouw.

Zoals altijd staat het u uiteraard nog steeds vrij om rechtstreeks contact op te nemen met uw leidinggevende, (senior) leader, een vertrouwenspersoon of de compliance & integrity officer.

Om het tekstverloop te vereenvoudigen, gebruiken wij geen genderneutrale formuleringen. Voor zover verwijzingen naar individuen in de mannelijke versie zijn geformuleerd, gelden die formuleringen in gelijke mate voor alle geslachten.

Waarom zou ik een melding doen?
Wat voor soort meldingen zullen uw organisatie helpen?
Wat is het proces om een melding af te geven? Hoe maak ik een postbus aan?
Hoe ontvang ik feedback en blijf ik tegelijkertijd anoniem?