Volkswagen Aktiengesellschaft  - KSU: 2.2 | Secret | Geheim

Ochrana. Spravedlnost. Důvěra.

Chystáte se oznámit porušení předpisů. Tyto stránky jsou určeny k podání oznámení a máte k nim přístup pouze vy a společnost Volkswagen. Můžete důvěrně sdělit informace vyšetřovacímu oddělení společnosti Volkswagen AG. Vaším oznámením se bude zabývat tým odborníků a zkušených právníků.

Pokud nechcete uvést své jméno, respektujeme to. V tom případě s námi můžete komunikovat prostřednictvím speciální zabezpečené poštovní schránky, kterou si nastavíte. Je potřeba, protože se často vyskytnou otázky, které potřebujeme objasnit a mohou být rozhodující pro další vyřizování oznámení.

Můžete nám nahlásit každá porušení:

  • kterých se dopustili zaměstnanci skupiny Volkswagen v souvislosti s výkonem svého zaměstnání;
  • kterých se dopustili dodavatelé skupiny Volkswagen.

Takovými porušeními mohou být všechna porušení zákonů nebo interních pravidel i porušení ze strany dodavatele a porušení Kodexu chování pro obchodní partnery. V případě porušení předpisů o ochraně osobních údajů prosím použijte telefonickou linku společnosti Volkswagen AG na ochranu osobních údajů: +49-5361-9-28479.

Společnost Volkswagen AG zajišťuje oznamovatelům ochranu. Netrpíme jejich šikanování ani znevýhodňování. Podezřelé osoby se považují za nevinné, dokud nejsou z porušení předpisů usvědčeny.


Upozorňujeme, že zde neřešíme dotazy týkající se služeb zákazníkům v souvislosti s vaším vozidlem. S takovými dotazy se obracejte na oddělení péče o zákazníky (customercare@volkswagen.de)
Proč mám podávat oznámení?
Co je možné oznámit?
Jak podat oznámení? Jak si nastavit poštovní schránku?
Jak mohu dostávat odpovědi a zároveň zůstat v anonymitě?
Potřebuji poradit
Jak jsou oznamovatelé a dotčené strany chráněni?
Informace o souborech cookie