Volkswagen Aktiengesellschaft  - KSU: 2.2 | Secret | Geheim

Ochrana. Spravodlivosť. Dôvera.

Chcete nahlásiť porušenie. Nasledujúce stránky poskytujú technickú oblasť, ku ktorej máte na odovzdanie správy prístup len vy a spoločnosť Volkswagen. Svoje informácie môžete dôverne odovzdať Vyšetrovaciemu úradu spoločnosti Volkswagen AG. S vašou správou bude pracovať tím špecializovaných a skúsených právnikov.

Rešpektujeme vaše rozhodnutie, ak nechcete uviesť svoje meno. V takom prípade si môžete vytvoriť špeciálnu zabezpečenú poštovú schránku určenú na komunikáciu s nami. Je to dôležité, pretože často vzniknú otázky, na ktorých objasnenie budeme potrebovať vašu pomoc, a čo sa môže ukázať ako rozhodujúce pri riešení vašej správy.

Môžete hlásiť akékoľvek priestupky:

  • ktorých sa dopustili zamestnanci koncernu Volkswagen v súvislosti s ich zamestnaním;
  • ktorých sa dopustili dodávatelia v dodávateľskom reťazci koncernu Volkswagen a iní obchodní partneri vrátane porušovania ľudských práv a environmentálnych záväzkov.

Takéto priestupky môžu byť všetky porušenia právnych alebo interných predpisov ako aj prípady porušenia zo strany dodávateľov, porušenie kódexu správania obchodných partnerov. V prípade porušovania v kontexte nariadení o ochrane údajov by sme vás chceli požiadať, aby ste sa obrátili na horúcu linku pre prípad porušenia ochrany osobných údajov (Data-Breach-Hotline) (05361-9-28479) spoločnosti Volkswagen AG.

Spoločnosť Volkswagen AG sa zaviazala k ochrane podávateľov hlásení. Netolerujeme žiadne šikanovanie ani diskrimináciu podávateľov hlásení. Podozrivá osoba sa považuje za nevinnú, až kým nebude usvedčená z porušeniap.


Upozorňujeme, že nemôžeme riešiť žiadne vaše prípadné otázky o službách zákazníkom v súvislosti s vaším vozidlom. Také otázky adresujte, prosím, priamo Starostlivosti o zákazníkov (customercare@volkswagen.de).
Prečo by som mal odovzdať správu?
Čo môžem nahlásiť?
Aký je proces odovzdania správy? Ako si vytvorím poštovú schránku?
Ako dostanem spätnú väzbu a zároveň zostanem anonymný?
Hľadám radu
Čo zahŕňa ochrana podávateľa hlásenia a dotknutých strán?
Informácie o súboroch cookie