Crédit Agricole S.A.

Dobro došli u sistem za podnošenje prijave Crédit Agricole Grupe

Da bi pokazala svoju posvećenost i dokazala kvalitet svog programa za sprečavanje nemoralnog, protivzakonitog i kriminalnog delovanja, Crédit Agricole Grupa želi da pomogne svim zaposlenima u preduzeću, spoljnim saradnicima i dobavljačima, koji žele da iskoriste svoje pravo na uzbunjivanje u cilju zaštite interesa Grupe.

Osobe koje potencijalne činjenice nisu u stanju da saopšte putem prijave nepravilnosti (na primer, zbog toga što je u to umešan njihov menadžer) sada mogu da iskoriste svoje pravo na uzbunjivanje. Pravo na uzbunjivanje mora se ostvarivati nepristrasno i dobronamerno.

Ovaj sistem vam garantuje krajnje poverljivo okruženje i omogućava da iznosite činjenice i komunicirate sa odgovarajućom osobom/licem zaduženim za obradu vaše prijave (preko bezbednog poštanskog sandučeta), istovremeno štiteći vaš identitet.

Hvala na saradnji.

infograph
Ko može da prosledi prijavu?
Koje vrste prijava mogu da prosleđujem preko ovog sistema?
Zašto da prosleđujem prijavu?
Kakav je postupak za prosleđivanje prijave?
Koje opcije zaštite imam na raspolaganju nakon prosleđivanja prijave?