Armacell International S.A.

Uzyskano dostęp do bezpiecznej platformy zewnętrznej. Raporty nie mogą być śledzone wstecz do ich pochodzenia

Powiedz nam! Portal dla informatorów Armacell

Kodeks postępowania Armacell opiera się na naszych wartościach: klient, zaangażowanie, wsparcie, integralność i zrównoważony rozwój. Określa zakres odpowiedzialności pracowników, którzy są naszym najcenniejszym zasobem. W stosunku do firmy, w stosunku do siebie nawzajem i w stosunku do naszych interesariuszy. Przede wszystkim postępujemy zgodnie z prawem i regulacjami obowiązującymi w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność.

Odpowiadamy za sposób, w jaki osiągamy nasze wyniki. Budujemy relacje z naszymi klientami, partnerami biznesowymi i zewnętrznymi interesariuszami w oparciu o zasady zaufania i uczciwości i musimy podjąć odpowiednie kroki, by to utrzymać.

W Armacell nie tolerujemy naruszeń prawa i nieprzestrzegania kodeksu postępowania.

System zgłoszeniowy online jest dostępny dla wszystkich pracowników Armacell Group oraz dla osób trzecich zgłaszających naruszenia prawa lub kodeksu postępowania oraz nielegalne praktyki biznesowe.

W pierwszym kroku chcielibyśmy zachęcić Was do kierowania swoich obaw do osób w bezpośrednim otoczeniu, takich jak przełożony, dział kadr, czy dział compliance. Jeśli jednak coś Cię powstrzymuje przed bezpośrednim podzieleniem się tymi informacjami, skorzystaj z systemu zgłoszeniowego i wyślij zgłoszenie anonimowo albo podpisując je swoim nazwiskiem. Zadbamy o to, by Twoje zgłoszenie zostało potraktowane z pełną uwagą w wyznaczonym czasie.

Należy przesyłać wyłącznie informacje, które zgodnie z posiadaną wiedzą są prawdziwe. Fałszywe oskarżenia i nieprawdziwe informacje, dla których tu nie ma miejsca, potraktujemy odpowiednio.

„Zgłoszenia przesyłane za pośrednictwem tego portalu traktowane są z pełną poufnością. Warunki tej bardzo bezpiecznej platformy komunikacyjnej pozwalają Ci zapewnić sobie bezpieczeństwo poprzez anonimowość, jednocześnie istotnie się przyczyniając do identyfikacji naruszeń lub nieprawidłowych zachowań”.

System zgłoszeniowy obsługiwany jest przez zewnętrznego dostawcę EQS Group w Berlinie, w Niemczech. Dostawca ten nie ma dostępu do treści Twojego zgłoszenia. Przychodzące zgłoszenia obsługiwane są wyłącznie przez komisję ds. integralności grupy Armacell z zachowaniem pełnej poufności.

Z góry dziękujemy za wsparcie!

Dlaczego należy wysłać zgłoszenie?
Jakie zgłoszenia są pomocne dla organizacji?
Jak wygląda proces wysyłania zgłoszenia? Jak założyć skrzynkę pocztową?
Jak otrzymać wiadomość od referenta i jednocześnie zachować anonimowość?
Polityka informowania o nieprawidłowościach