ALDI Einkauf SE & Co. oHG

Eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar

Ons gedrag wordt geleid door deze drie kernwaarden van de missie van ons bedrijf. Ze vormen de basis voor ons voortdurende succes en kenmerken de manier waarop we omgaan met onze medewerkers en met onze zakenpartners.

Wij verwachten van onze medewerkers en zakelijke partners dat zij zich verantwoordelijk en betrouwbaar gedragen. Bindende voorschriften, richtlijnen en contracten moeten worden nageleefd. We vragen uw hulp bij deze!

Als u bijvoorbeeld hoort van corrupt gedrag, schending van sociale normen, onethisch gedrag, concurrentieverstorende afspraken of andere overtredingen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om een melding af te geven via dit klokkenluidersysteem en deel uw informatie met ons. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Dit klokkenluidersysteem maakt deel uit van ons compliancemanagementsysteem en dient voor het melden van complianceschendingen binnen de ALDI Nord-groep – zelfs anoniem.

Uw meldingen zijn belangrijk om vroegtijdig actie te ondernemen als reactie op compliance schendingen. Het klokkenluiderssysteem mag niet worden gebruikt om verkeerde of lasterlijke verklaringen of informatie te verstrekken. Wij vragen u daarom verantwoord om te gaan met het systeem.

Als u ervoor kiest om anoniem te blijven, maar toch wilt bijdragen aan het onderzoek van het voorval, is het mogelijk om een beveiligde "postbus" aan te maken. Via deze postbus kunt u informatie meedelen en zo helpen bij het opsporen of oplossen van een onregelmatigheid.

We zijn dankbaar voor elke melding.

Het is mogelijk om overtredingen van toepasselijke wetten en interne regels (bijv. gedragscodes of richtlijnen) te melden. Houd er rekening mee dat we via dit kanaal geen vragen over producten, filialen of ALDI Nord kunnen beantwoorden. Gebruik hiervoor het contactformulier op onze website.

ALDI Nord groep| 2023

Waarom zou ik een melding maken?
Welke soorten meldingen zijn nuttig voor de ALDI Nord-groep?
Welke bedrijven van de ALDI Nord-groep nemen deel aan het klokkenluidersysteem?
Wat is het proces om een melding te maken? Hoe maak ik een postbus aan?
Hoe krijg ik reacties terwijl ik tegelijk anoniem blijf?