Volkswagen Aktiengesellschaft  - KSU: 2.2 | Secret | Geheim

Skydd. Rättvisa. Förtroende.

Du vill rapportera en överträdelse. De kommande sidorna är ett tekniskt område som endast du och Volkswagen har tillgång till för att skicka en rapport. Du kan skicka din information till Volkswagen AG:s Investigation Office i förtroende. Din rapport kommer att hanteras av ett team med specialiserade och erfarna jurister.

Vi respekterar ditt beslut om du inte vill lämna ut ditt namn. Om så är fallet kan du skapa en särskild säker brevlåda för att kommunicera med oss. Det är viktigt, eftersom frågor ofta uppkommer som vi behöver din hjälp med att besvara och som kan visa sig vara avgörande för hur din rapport behandlas.

Till oss kan du anmäla alla överträdelser:

  • som begås av anställda inom Volkswagen-koncernen i samband med deras yrkesutövning;
  • som begåtts av leverantörer och andra affärspartners till Volkswagen-koncernen, innefattat brott mot mänskliga rättigheter och miljöbrott.

Sådana överträdelser kan vara alla typer av brott mot lagar eller interna regler samt brott mot uppförandekoden för affärspartners när det handlar om leverantörer. I händelse av brott mot dataskyddslagstiftning ber vi dig kontakta Volkswagen AG:s Data-Breach-Hotline (05361 9 28479).

Volkswagen AG skyddar visselblåsare. Vi tolererar ingen mobbning eller diskriminering av visselblåsare. En misstänkt person betraktas som oskyldig tills den dömts för ett brott.


Observera att vi inte kan behandla några frågor som berör kundservice och din bil. Sådana frågor riktas direkt till vår kundservice-hotline (customercare@volkswagen.de).
Varför ska jag skicka in en rapport?
Vad kan jag rapportera?
Hur ser processen ut för att skicka en rapport? Hur skapar jag en brevlåda?
Hur kan jag få återkoppling samtidigt som jag förblir anonym?
Jag söker rådgivning
Vad innefattar skyddet av visselblåsare och berörda parter?
Information om cookie