Crédit Agricole S.A.

Welkom op het klokkenluiderssysteem van Crédit Agricole Groep

Om haar inzet te tonen en om de kwaliteit van haar programma ter preventie van onethische, illegale en criminele praktijken te bewijzen, zou de Groep Crédit Agricole alle werknemers, externe werknemers en leveranciers willen helpen die hun recht als klokkenluider willen uitoefenen om de belangen van de Groep te beschermen.

Elke werknemer die potentiële feiten niet kan melden via het proces van het melden van een misstand (bijvoorbeeld als de manager betrokken is) kan nu zijn/haar recht van klokkenluiden uitoefenen. Het klokkenluidersrecht moet belangeloos en te goeder trouw worden uitgeoefend.

Dit systeem garandeert u een strikte vertrouwelijkheidsomgeving, zodat u de feiten kunt blootleggen en kunt communiceren met de referent-persoon/examinator die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw melding (via een beveiligde postbus) terwijl uw identiteit wordt beschermd.

Bedankt voor uw medewerking.

infograph
Wie kan een melding afgeven?
Wat voor soort melding kan ik afgeven via dit systeem?
Waarom zou ik een melding doen?
Wat is het proces om een melding af te geven?
Welke beveiligingsopties hebt u na afgifte van een melding?