TROX Group

Pozorujte. Nebojte se promluvit.

BannerTrox

Celá skupina TROX GROUP se řídí filozofií, že „na lidech záleží a jejich blaho je naším cílem“. Proto jsme se zavázali uplatňovat naše etické zásady, abychom podpořili spravedlnost, čestnost a rovné zacházení a zabránili korupci a diskriminaci.

Úspěch skupiny TROX GROUP závisí na spravedlivých a korektních vztazích, které jsou v souladu se zákony a etickými zásadami. Je proto nezbytné zabránit jakýmkoliv nevhodným obchodním praktikám. Podpořte nás prosím v dosažení tohoto cíle.
CEO

Potřebujeme vaši pomoc, abychom zabránili porušování našeho etického kodexu a včas odhalili trestnou činnost.

Zaznamenali jste porušení našeho etického kodexu a chtěli byste nám o tom podat hlášení? Obraťte se na našeho pracovníka oddělení compliance nebo využijte náš systém nahlašování. V tomto systému můžete svá pozorování nahlásit zcela anonymně. V každém případě bude vaše hlášení svěřeno do profesionálních rukou. Děkujeme!

Proč bych měl(a) podat hlášení?
Jaký druh hlášení je pro společnost TROX užitečný?
Jak mám postupovat, chci-li podat hlášení? Jak si mohu zřídit poštovní schránku?
Jak získám zpětné hlášení a zároveň zachovám anonymitu?
Jak jinak mohu kontaktovat oddělení pro dodržování předpisů?