Hochland Deutschland GmbH
Tell Us!

Naruszenia prawa dotyczą wszystkich!

TELL US!

Pomóż wyjaśnić naruszenia prawa, jeśli chcesz - całkowicie anonimowo.

Działanie zgodne z prawem i uczciwością jest dla Grupy Hochland najważniejsze. Bardzo poważnie traktujemy wartości korporacyjne.

Czy masz konkretne sygnały o naruszeniach zgodności z przepisami prawa, dotyczące spółki z Grupy Hochland? Przez naruszenia zgodności rozumiemy działania, które naruszają przepisy prawa lub lekceważą wewnętrzne wytyczne, takie jak Kodeks Postępowania. Jeśli tak, prosimy o pomoc w analizie tych podejrzeń i usunięciu istniejących nieprawidłowości.

W tym celu stworzyliśmy tę platformę.

Jeśli składając raport utworzysz dla siebie chronioną skrzynkę pocztową, dasz możliwość zadawania pytań. Oczywiście można to również zrobić całkowicie anonimowo. To dla nas ogromna pomoc. W niektórych przypadkach tylko bezpośredni kontakt pomoże rozwiązać problem.

Należy pamiętać, że system zgłaszania nieprawidłowości nie jest ogólną platformą do składania skarg. Dlatego zawiera on tylko wybrane kategorie zgłoszeń, które stanowią istotne ryzyko dla firmy.

System ten nie może być wykorzystywany do celowego składania fałszywych lub zniesławiających oświadczeń lub donosów.

System Tell Us! działa również jako biuro skarg w celu spełnienia wymogów prawnych.

Dziękujemy za wsparcie.

Dlaczego warto przesłać raport?
Jakiego rodzaju raporty pomagają Grupie Hochland ?
Jak przebiega proces przesyłania raportu? Jak konfigurować skrzynkę pocztową?
Jak otrzymać wiadomość od referenta i jednocześnie zachować anonimowość?
Co zrobić, jeśli spotkały mnie działania represyjne?
W jaki sposób Hochland rozpatruje moje zgłoszenie?