Schaltbau Holding AG

Bezpieczna metoda szukania porady i zgłaszania poważnych naruszeń

System zgłoszeniowy (BKMS® Incident Reporting) pozostaje do dyspozycji pracowników grupy Schaltbau albo innych osób i służy do zasięgania porad albo zwracania uwagi na poważne naruszenia kodeksu postępowania, a zwłaszcza nielegalne praktyki handlowe.

Jürgen_Brandes_Schaltbau_Holding_AG
„Dzięki zgłoszeniom możemy przeciwdziałać naruszeniom prawa na wczesnym etapie oraz ograniczyć szkody poniesione przez naszą firmę i pracowników!”

O ile to możliwe, swoje obawy należy w pierwszej kolejności zgłosić osobom w swoim najbliższym otoczeniu w pracy, takim jak przełożony, zarząd firmy, dział kadr, dział prawny czy rada zakładowa.

Jeśli jednak bezpośredni kontakt budzi zastrzeżenia albo sprawa została już omówiona z osobą kontaktową w firmie, jednak bezskutecznie, system zgłoszeniowy jest odpowiednim kanałem komunikacji, dzięki któremu zgłaszany problem zostanie należycie rozpatrzony.

Dzięki systemowi zgłoszeniowemu można otwarcie i bez obaw o działania odwetowe podzielić się wątpliwościami związanymi z kluczowymi dla firmy kwestiami. Pracownicy, którzy zgłaszają występujące lub przypuszczalne naruszenia w dobrej wierze, nie muszą obawiać się negatywnych konsekwencji. „W dobrej wierze” oznacza, że pracownik jest przekonany o słuszności i prawdziwości swojego zgłoszenia, bez względu na to, czy późniejsze postępowanie potwierdzi bądź odrzuci takie zgłoszenie. Zabrania się nadużywania tego systemu, świadomie przesyłając fałszywe lub oszczercze informacje.

Informacje wysyłane za pośrednictwem portalu są traktowane z najwyższą poufnością. Ta wyjątkowo bezpieczna platforma do komunikacji chroni pracowników, zapewniając anonimowość, jednocześnie umożliwiając im aktywny udział w rozpoznawaniu i zwalczaniu praktyk niezgodnych z prawem czy obowiązującymi regulacjami.

Pomóż nam jak najszybciej rozpoznawać i zwalczać naruszenia!
Twoje zgłoszenie ma znaczenie!

Dlaczego należy wysłać zgłoszenie?
Jakiego rodzaju zgłoszenia można wysyłać przez system zgłoszeniowy?
Jak wygląda proces wysyłania zgłoszenia? Jak stworzyć skrzynkę pocztową?
Jak otrzymać wiadomość od referenta i jednocześnie zachować anonimowość?