Otto Group

Усогласеноста значи да се биде гордо исправен

Petra Scharner-Wolff
„Одговорното однесување е нешто заедничко што сите го споделуваме низ Otto Group. Ние сме фер и се третираме меѓусебно со почит. Дејствуваме храбро, комуницираме искрено и работиме одржливо. Нормално, одговорното однесување значи дека сме усогласени со уставните одредби и внатрешните регулативи. Сето тоа ја прави усогласеноста важен елемент на нашата култура и е тема којашто не засега сите нас.“
Otto Group KG Marken-Logos

Имајте предвид дека не можеме да ги обработиме вашите прашања во врска со вашата нарачка и достава тука. Контактирајте со релевантната корисничка служба за тие прашања.

Зошто треба да поднесам порака?
Каков интерес има Otto Group од порака?
Кој е процесот на поднесување порака? Како да поставам поштенско сандаче?
Како да добијам повратна информација и да ја задржам анонимноста притоа?