Ta aplikacja nie jest częścią stron internetowych, ani też intranetu Pfeifer & Langen.

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Kwestie compliance dotyczą nas wszystkich!

Jako firma rodzinna, Grupa Pfeifer & Langen zawsze kierowała się zasadami, co zaowocowało dobrą reputacją wśród pracowników, klientów i dostawców.

Z tego powodu kwestia działania w zgodzie z przepisami prawnymi i wewnętrznymi zasadami firmy jest uważana za kluczową.

Jeśli istnieją powody budzące wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa lub innych regulacji, bezpośrednia rozmowa z osobami zaangażowanymi lub compliance officerem jest zazwyczaj najlepszym sposobem na wyrażenie tych obaw i znalezienie dobrego, wspólnego rozwiązania.

Uwe Schöneberg & Michael Schaupp
Uwe Schöneberg, Michael Schaupp
„Zgodność z przepisami prawnymi i wewnętrznymi zasadami jest ważnym elementem sukcesu naszej firmy. Kwestie compliance dotyczą nas wszystkich. Prosimy o pomoc i podzielenie się z nami swoimi wątpliwościami dotyczącymi compliance w rozmowie osobistej lub za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego.”

Jeżeli jednak w poszczególnych przypadkach metoda ta okaże się nieodpowiednia, chcielibyśmy zaoferować pracownikom, klientom i dostawcom internetowy system zgłoszeniowy (BKMS® Incident Reporting) jako uzupełniający sposób dzielenia się swoimi uwagami na tematy związane z compliance. Zgłoszenia można wysyłać imiennie lub anonimowo. Operatorem systemu jest zewnętrzny oferent, który sam nie ma dostępu do treści zgłoszenia. Odbiorcą zgłoszenia jest Dyrektor ds. Prawnych i Compliance w Grupie Pfeifer & Langen Sugar lub lokalny specjalista ds. Wszystkie napływające zgłoszenia będą dokładnie zbadane. Sygnaliści wysyłający dane zgłoszenie w dobrej wierze są chronieni i nie poniosą żadnych negatywnych konsekwencji.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie!

Zarząd Pfeifer und Langen GmbH und Co. KG

Roman Kubiak, Sebastian Tomaszewski, Tamara Nosarzewska
Zarząd Pfeifer & Langen Marketing sp. z. o. o./ Zarząd Pfeifer & Langen Polska S. A.

Uwe Schöneberg and Michael Schaupp
Zarząd Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG
Zarząd Grupy

Dlaczego powinnam/powinienem wysłać zgłoszenie?
Jakie zgłoszenia są dla nas pomocne?
Jak wygląda proces wysyłania zgłoszenia? Czym jest skrzynka pocztowa i jak można ją stworzyć?
Jak mogę zachować anonimowość i otrzymać wiadomość od osoby rozpoznającej zgłoszenie?