Semperit AG Holding

Złe praktyki w Semperit dotyczą nas wszystkich

Nasza kultura compliance (zgodność z prawem i regulacjami) jest oparta na kulturze wartości, którymi kierujemy się w praktyce, oraz na promowaniu indywidualnej odpowiedzialności spoczywającej na członkach naszego zespołu, co wykracza poza zwykłe przestrzeganie prawa i regulacji. Ponadto zapobiegamy naruszeniom prawnym mogącym negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy i nas wszystkich oraz zwalczamy takie działania.

Członkowie naszego zespołu są często świadomi takich naruszeń, ale obawiają się konsekwencji/reperkusji po wysłaniu zgłoszenia: Co, jeśli w takie działania zaangażowany jest mój przełożony albo kolega z biurka obok? Albo: Jakie sprawiam wrażenie, informując o niezgodnym z prawem działaniu mojego „konkurenta”? Czy ktokolwiek mi uwierzy i przyjrzy się mojemu zgłoszeniu?
Jeśli masz takie obawy, w tym miejscu możesz przesłać zgłoszenie anonimowo (jeśli chcesz, możesz także podać swoje dane). Poprzez tę wyjątkowo bezpieczną platformę do komunikacji Semperit chroni pracowników, zapewniając anonimowość, jednocześnie umożliwiając im aktywny udział w rozpoznawaniu i zwalczaniu praktyk niezgodnych z prawem czy obowiązującymi regulacjami. Sygnaliści tworzący bezpieczną skrzynkę pocztową po wysłaniu zgłoszenia informują, że są gotowi odpowiedzieć na ewentualne pytania. Dzięki pomocy pracowników możemy wcześnie wykryć działania niezgodne z prawem, powstrzymać podejrzanych i zapobiec powstaniu szkód.

Sygnaliści zgłaszający potencjalne złe praktyki nie są donosicielami. Znacząco przykładają się oni do ochrony dobrej reputacji przedsiębiorstwa i jego pozycji na rynku. Prosimy mieć na uwadze, że przesłane informacje o podmiotach trzecich mogą spowodować podjęcie decyzji o znacznych konsekwencjach dla tych podmiotów. Z tego powodu prosimy o przesyłanie wyłącznie prawidłowych i możliwie pełnych informacji, zgodnie z posiadaną wiedzą.

Informujemy, że SEMPERLINE zapewniany przez Semperit nie jest systemem awaryjnym. Nie używaj go do przesyłania ogólnych skarg dotyczących własnej pracy ani traktowania w przedsiębiorstwie.

Dziękujemy za okazane wsparcie!

Dlaczego należy wysłać zgłoszenie?
Jakie zgłoszenia związane z systemem compliance pomogą naszej organizacji?
Na czym polega proces przesyłania zgłoszenia? Jak utworzyć skrzynkę pocztową?
Jak otrzymać odpowiedź i jednocześnie zachować anonimowość?
Ochrona danych