WITTUR Holding GmbH

Zodpovedné správanie je záležitosťou nás všetkých - splňte svoju úlohu!

Wittur ako osvedčený a spoľahlivý obchodný partner pôsobiaci po celom svete ponúka nielen zaručenú kvalitu ale i špičkový výkon. Spoločnosť tiež dodržiava zákony, pravidlá a príslušné predpisy, preukazuje svoju integritu s etickými a dôslednými rozhodnutiami.

Wittur kladie veľký dôraz na otvorenú kultúru spoločnosti. Z tohto dôvodu vyzývame každého zamestnanca, ako aj obchodných partnerov, zákazníkov a ďalšie tretie strany, aby hlásili konkrétne náznaky možných porušení pravidiel alebo podozrenia z trestných činov bielych golierov v rámci Wittur Group. Týmto spôsobom podporujete spoločnosť Wittur pri udržiavaní jej integrity a predchádzaní možným škodám.

Tom Stephenson, CEO - výkonný riaditeľ Wittur Group
Marc Vendolsky, CCO - obchodný riaditeľ Wittur Group
„Náš systém podávania hlásení podporuje odhaľovanie závažných porušení pravidiel zabezpečuje najlepšiu možnú ochranu a dôvernosť podávateľa hlásenia a dotknutej osoby.“

Môžete kedykoľvek podať hlásenie - bezpečné a prísne dôverné - prostredníctvom nášho portálu na podávanie hlásení. Sami sa rozhodnete, či chcete zverejniť svoje meno alebo podať hlásenie anonymne. Každé hlásenie je kontrolovaná našim externým ombudsmanom a odoslané na zodpovedné oddelenie Compliance Wittur Group za účelom dôverného spracovania.

Žiadame vás, aby ste zodpovedne používali portál na podávanie hlásení. Obvinenie inej osoby môže mať pre ňu vážne následky. Informácie, ktoré považujete za správne, podávajte iba podľa svojho najlepšieho vedomia. Zriadenie chránenej poštovej schránky vám umožní komunikovať s kontrolórom vášho hlásenia.

Ďakujeme vám za vašu podporu!

Pre ľahšiu čitateľnosť sa na tejto stránke vo všeobecnom zmysle slova používajú gramatické tvary v mužskom rode. Myslené sú však všetky gramatické rody. Toto zjednodušenie jazyka nemá slúžiť ako hodnotový úsudok.

Prečo by som mal podať hlásenie?
Aké typy hlásení pomôžu vašej organizácii?
Ako prebieha proces podávania hlásenia? Čo je to poštová schránka a ako ju zriadim?
Ako môžem dostať spätnú správu a zároveň zostať v anonymite?