Otto Group

Dodržování předpisů přináší jistotu

Petra Scharner-Wolff
„Odpovědné chování je společné pouto, které sdílíme v celé skupině Otto Group. Jsme spravedliví a jednáme k sobě s úctou. Jednáme odvážně, komunikujeme čestně a pracujeme udržitelně. Chovat se odpovědným způsobem přirozeně také znamená dodržovat zákonná ustanovení a interní předpisy. Díky tomu je dodržování předpisů důležitým prvkem naší kultury a tématem, které se týká nás všech.“
Otto Group KG Marken-Logos

Upozorňujeme, že zde nemůžeme vyřizovat vaše dotazy týkající se objednávky a doručení. S těmito dotazy se prosím obraťte na příslušné oddělení zákaznického servisu.

Proč bych měl(a) podat hlášení?
Jaký zájem má Otto Group na hlášení?
Jaký je postup pro podávání hlášení? Jak si mohu zřídit poštovní schránku?
Jak získám zpětné hlášení a zároveň si zachovám anonymitu?