Otto (GmbH & Co KG)

Dodržování předpisů přináší jistotu

Petra Scharner-Wolff
„Odpovědné chování je společné pouto, které sdílíme v celé skupině Otto Group. Jsme spravedliví a jednáme k sobě s úctou. Jednáme odvážně, komunikujeme čestně a pracujeme udržitelně. Chovat se odpovědným způsobem přirozeně také znamená dodržovat zákonná ustanovení a interní předpisy. Díky tomu je dodržování předpisů důležitým prvkem naší kultury a tématem, které se týká nás všech.“
Otto Group KG Marken-Logos
Proč bych měl(a) podat hlášení?
Jaký zájem má Otto Group na hlášení?
Jaký je postup pro podávání hlášení? Jak si mohu zřídit poštovní schránku?
Jak získám zpětné hlášení a zároveň si zachovám anonymitu?