Harting Stiftung & Co. KG

PEOPLE POWER PARTNERSHIP

Vi står inde for vores værdier!

Din rapport hjælper os til hurtigt at reagere på situationer og hændelser, som ikke lever op til vores værdier, og derved undgå eller i det mindste reducere skaden på HARTING Technology Group, vores medarbejdere og forretningspartnere.

HARTING har en meget lang tradition for at praktisere social ansvarlighed samt at værne om værdierne tillid, partnerskab og integritet. Siden det familieejede firma blev grundlagt i 1945, er værdierne ført ud i livet og forfinet yderligere, og de er blevet en fast del af HARTING Technology Groups vision, naturligvis i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi sætter vores lid til din tillid!

Dette whistleblowing-system drives af EQS Group AG i Berlin, en ekstern udbyder, som handler på vegne af HARTING Stiftung & Co. KG. Systemet certificeres jævnligt af eksterne eksperter med henblik på datasikkerhed og -beskyttelse.

Du kan til enhver tid indgive rapporter, uanset hvor i verden du befinder dig. HARTING Compliance Line vil så undersøge dine rapporter med hjælp fra specialiserede, erfarne advokater og de relevante afdelinger eller udlevere rapporterne til de kompetence ansvarlige som f.eks. den databeskyttelsesansvarlige.

Whistleblowing-systemet er ikke beregnet til nødsituationer. I så fald skal man benytte de normale kommunikationskanaler.

Vi værdsætter en åben kommunikation og opfordrer dig derfor til at opgive dit navn sammen med dine oplysninger. Alle rapporter kan dog også indgives anonymt. Vi respekterer din beslutning! Med henblik på den fortsatte kommunikation har du mulighed for at oprette en speciel, sikker postkasse.

Vi tager alle rapporter alvorligt!

Vi undersøger samvittighedsfuldt dine rapporter. Det kræver en del tid og arbejde. For at sikre en objektiv undersøgelse bedes du håndtere din rapport og tilhørende oplysninger fortroligt. Vi kontakter dig, hvis du har oprettet en postkasse eller oplyst andre kommunikationsmuligheder.

Brug whistleblowing-systemet ansvarligt. Rapporter, der har til formål at fordømme andre personer eller krænke dem i ond tro, eller som indeholder bevidst forkerte informationer, accepteres ikke.

Medarbejdere, som rapporterer et faktisk eller opfattet kritisabelt eller ulovligt forhold i god tro, behøver ikke frygte negative konsekvenser.

Hvorfor skal jeg indgive en rapport?
Hvilken slags rapporter er nyttige for HARTING?
Hvad er forløbet for at indgive en rapport? Hvordan opretter jeg en postkasse?
Hvordan kan jeg få tilbagemeldinger og være anonym på samme tid?