Harting Stiftung & Co. KG

PARTNERSCHAP ”PEOPLE POWER”

Wij staan achter onze waarden!

Uw meldingen helpen ons snel te reageren op situaties en voorvallen die niet voldoen aan onze waarden, waardoor schade voor de HARTING Technology Group, onze medewerkers en onze zakenpartners wordt voorkomen of op zijn minst beperkt.

Het nemen van sociale verantwoordelijkheid en het hooghouden van de waarden vertrouwen, partnerschap en integriteit kennen een lange traditie bij HARTING. Sinds de oprichting van ons familiebedrijf in 1945 zijn deze waarden in de praktijk gebracht en verder verfijnd, waardoor ze een vast onderdeel zijn geworden van de visie van de HARTING Technology Group, uiteraard allemaal met inachtneming van de geldende wetgeving.

Wij rekenen op uw vertrouwen!

Dit klokkenluidersysteem wordt beheerd door EQS Group AG, Berlijn, een externe dienstverlener die optreedt namens HARTING Stiftung & Co. KG. Het systeem wordt regelmatig door externe deskundigen gecertificeerd met betrekking tot de veiligheid en de bescherming van de gegevens.

U kunt op elk moment melding afgeven, waar ook ter wereld. De HARTING Compliance Line zal dan uw meldingen onderzoeken met de hulp van gespecialiseerde, ervaren advocaten en de relevante afdelingen of de meldingen overdragen aan de bevoegde kantoren, zoals de functionaris voor gegevensbescherming.

Het klokkenluidersysteem is niet bedoeld voor noodgevallen; in dergelijke gevallen wordt u verzocht de gebruikelijke communicatiekanalen te gebruiken.

Wij hechten veel waarde aan open communicatie en willen u daarom nadrukkelijk aanmoedigen om naast uw gegevens ook uw naam te vermelden. Elke melding kan echter ook anoniem worden afgegeven. We respecteren uw beslissing! Voor een continue communicatie heeft u de mogelijkheid om een ​​speciale beveiligde postbus aan te maken.

We nemen elke melding serieus!

We onderzoeken uw meldingen nauwgezet. Dit vereist een bepaalde hoeveelheid tijd en inspanning. Om ervoor te zorgen dat ons onderzoek onbevooroordeeld blijft, verzoeken wij u uw melding en de bijbehorende informatie vertrouwelijk te behandelen. We nemen contact met u op als u een postbus hebt aangemaakt of andere communicatiemogelijkheden hebt aangegeven.

Gebruik het klokkenluidersysteem a.u.b. op een verantwoordelijke manier. Meldingen die bedoeld zijn om andere personen aan te klagen of te kwader trouw te belasteren of die opzettelijk valse informatie bevatten, worden niet getolereerd.

Medewerkers die te goeder trouw een feitelijke of vermeende wanpraktijk melden, hoeven niet bang te zijn voor negatieve gevolgen.

Waarom zou ik een melding afgeven?
Welke soorten meldingen zijn nuttig voor HARTING?
Hoe gaat het afgeven van een melding in zijn werk? Hoe maak ik een postbus aan?
Hoe ontvang ik feedback en blijf ik tegelijkertijd anoniem?