Harting Stiftung & Co. KG

LUDZIE ENERGIA PARTNERSTWO

Trzymamy się naszych wartości!

Dzięki zgłoszeniom możemy szybko reagować na sytuacje i incydenty, które nie są zgodne z naszymi wartościami, i w ten sposób zapobiegać szkodom dla Grupy Technologicznej HARTING, jej pracowników i partnerów biznesowych, lub przynajmniej ograniczać te szkody.

Praktykowanie odpowiedzialności społecznej, a także pielęgnowanie takich wartości, jak zaufanie, partnerstwo i integralność, to w HARTING wieloletnia tradycja. Od założenia naszej rodzinnej firmy w 1945 roku wartości te były stale wdrażane w życie i udoskonalane, stając się nierozłączną częścią wizji Grupy Technologicznej HARTING, a wszystko to oczywiście w zgodzie z obowiązującym prawem.

Liczymy na Twoje zaufanie!

Operatorem systemu zgłoszeniowego jest EQS Group AG w Berlinie, zewnętrzny dostawca usług działający na zlecenie HARTING Stiftung & Co. KG. System jest regularnie certyfikowany przez zewnętrznych ekspertów pod kątem bezpieczeństwa i ochrony danych.

Można wysyłać zgłoszenia w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca na świecie. HARTING Compliance Line bada zgłoszenia z pomocą wyspecjalizowanych, doświadczonych prawników oraz odpowiednich działów albo przekazuje zgłoszenia odpowiedzialnym urzędom, na przykład inspektorowi ochrony danych.

System zgłoszeniowy nie jest przeznaczony do zgłaszania nagłych wypadków; w takich przypadkach należy korzystać ze standardowych kanałów komunikacji.

Doceniamy otwartą komunikację, dlatego zachęcamy do podania swojego imienia i nazwiska podczas wysyłania informacji. Zgłoszenia można jednak wysyłać anonimowo. Szanujemy Twoją decyzję! Aby zapewnić ciągłość komunikacji, można stworzyć specjalną, bezpieczną skrzynkę pocztową.

Wszystkie zgłoszenia traktujemy poważnie!

Dokładnie badamy przesłane zgłoszenia. Wymaga to pewnej ilości czasu i wysiłku. Aby nasze postępowanie pozostało bezstronne, prosimy traktować zgłoszenie oraz powiązane z nim informacje jako poufne. Skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem stworzonej skrzynki pocztowej albo innych wskazanych opcji komunikacji.

Korzystaj z systemu zgłoszeniowego w sposób rozważny. Zgłoszenia, których autor ma na celu jedynie donieść na inne osoby albo oczernić je w złej wierze, a także zgłoszenia zawierające celowo fałszywe informacje, nie będą tolerowane.

Pracownicy, którzy zgłaszają występujące lub przypuszczalne naruszenia w dobrej wierze, nie muszą obawiać się negatywnych konsekwencji.

Dlaczego należy wysłać zgłoszenie?
Jakie zgłoszenia są użyteczne z punktu widzenia HARTING?
Jak wygląda proces wysyłania zgłoszenia? Jak założyć skrzynkę pocztową?
Jak otrzymać wiadomość od referenta i jednocześnie zachować anonimowość?