Harting Stiftung & Co. KG

ĽUDIA, MOC A PARTNERSTVO

Stojíme si za našimi hodnotami!

Vaše hlásenia nám pomáhajú konať rýchlo v situáciách a prípadoch, ktoré nie sú v súlade s našimi hodnotami, a tým odvrátiť alebo aspoň obmedziť škody spôsobené skupine HARTING Technology Group, našim zamestnancom a našim obchodným partnerom.

Uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti, ako aj presadzovanie hodnôt dôvery, partnerstva a integrity má v spoločnosti HARTING dlhú tradíciu. Od založenia našej rodinnej firmy v roku 1945 sa tieto hodnoty stále zavádzajú do praxe a ďalej zdokonaľujú, čím sa stali pevnou súčasťou vízie HARTING Technology Group, samozrejme, vždy v súlade s platnými zákonmi.

Spoliehame sa na vašu dôveru!

Tento systém podávania hlásení prevádzkuje EQS Group AG, Berlín, externý poskytovateľ konajúci v mene HARTING Stiftung & Co. KG. Systém je pravidelne certifikovaný externými odborníkmi s ohľadom na bezpečnosť a ochranu osobných údajov.

Hlásenia môžete podávať kedykoľvek a kdekoľvek na svete. HARTING Compliance Line potom prešetrí vaše hlásenia s pomocou špecializovaných, skúsených právnikov a príslušných oddelení alebo ich odovzdá kompetentným úradom, ako je napríklad odborník na ochranu osobných údajov.

Systém podávania hlásení nie je určený pre núdzové prípady; v takýchto prípadoch použite typické komunikačné kanály.

Ceníme si otvorenú komunikáciu, a preto by sme vás chceli výslovne povzbudiť, aby ste spolu so svojimi informáciami uviedli aj svoje meno. Každé hlásenie však možno podať aj anonymne. Rešpektujeme vaše rozhodnutie! Pre ďalšiu komunikáciu máte možnosť zriadiť si špeciálnu chránenú poštovú schránku.

Každé hlásenie berieme vážne!

Vaše hlásenia svedomito prešetríme. Vyžaduje si to určitý čas a úsilie. Aby sme zaistili, že naše vyšetrovanie zostane nezaujaté, zaobchádzajte so svojím hlásením a súvisiacimi informáciami dôverne. Budeme vás kontaktovať, ak ste si zriadili poštovú schránku alebo uviedli iné možnosti komunikácie.

Prosíme vás o zodpovedné používanie systému podávania hlásení. Hlásenia určené na osočovanie iných osôb alebo ich ohováranie v zlej viere, alebo ktoré obsahujú zámerne nepravdivé informácie, nebudú tolerované.

Zamestnanci, ktorí v dobrej viere nahlásia skutočné alebo domnelé nekalé praktiky, sa nemusia obávať žiadnych negatívnych následkov.

Prečo by som mal podať hlásenie?
Aký druh hlásenia je pre HARTING užitočný?
Ako prebieha proces podávania hlásenia? Ako si môžem zriadiť poštovú schránku?
Ako môžem dostať spätnú správu a zároveň zostať v anonymite?