Harting Stiftung & Co. KG

PEOPLE POWER PARTNERSHIP

Vi står för våra värderingar!

Dina anmälningar hjälper oss att snabbt ta itu med situationer och händelser som inte lever upp till våra förväntningar för att på så sätt undvika eller åtminstone minska skadorna på HARTING Technology Group, våra anställda och affärspartners.

Att ta socialt ansvar och bevara våra värderingar vad gäller förtroende, partnerskap och integritet har lång tradition hos HARTING. Sedan vi startade vårt familjeföretag 1945 har vi omsatt och finputsat dessa värderingar i praktiken så att de nu blivit en fast beståndsdel av HARTING Technology Groups vision och naturligtvis alltid följer tillämplig lag.

Vi litar på att du litar på oss!

Det här anmälningssystemet drivs av EQS Group AG i Berlin, en extern leverantör som agerar för HARTING Stiftung & Co. KG:s räkning. Systemets datasäkerhet och -skydd certifieras regelbundet av externa experter.

Du kan göra anmälningar när och varifrån som helst. HARTING Compliance Line kommer sedan att utreda dina anmälningar med hjälp av specialiserade, erfarna advokater och berörda avdelningar eller lämna över anmälningarna till en behörig instans, exempelvis den dataskyddsansvarige.

Anmälningssystemet är inte till för nödsituationer; i sådana fall ska man använda de vanliga kommunikationskanalerna.

Vi uppskattar en öppen kommunikation och vill därför gärna att du uppger ditt namn när du lämnar informationen. Du kan emellertid alltid också anmäla anonymt. Vi respekterar ditt beslut! Du kan skapa en skyddad brevlåda för fortsätta kommunicera med oss.

Vi tar alla anmälningar på allvar!

Vi utreder din anmälan mycket noga. Det kräver både tid och arbete. För att utredningen säkert ska vara opartisk ber vi dig att hantera din anmälan och den information den innehåller konfidentiellt. Vi kontaktar dig när du skapat en brevlåda eller angett ett annat sätt att kommunicera med dig.

Använd anmälningssystemet ansvarsfullt. Vi tolererar inga anmälningar som har till avsikt att förtala eller fördöma andra personer eller anmälningar som innehåller avsiktligt falsk information.

Medarbetare som i god tro anmäler något de upplever som suspekt behöver inte frukta några negativa konsekvenser.

Varför ska jag göra en anmälan?
Vilken typ av anmälningar är intressanta för HARTING?
Hur går det till att skicka en anmälan? Hur skapar jag en brevlåda?
Hur kan jag få svarsmeddelanden och ändå förbli anonym?