ALDI Einkauf SE & Co. oHG

Prostota, odpowiedzialność, niezawodność

W działaniu kierujemy się tymi trzema wartościami, stanowiącymi podstawę naszej misji. To tym wartościom zawdzięczamy trwały sukces firmy. Wartości te opisują zarówno nasz stosunek do pracowników, jak i partnerów biznesowych.

Dlatego też oczekujemy od naszych pracowników i partnerów biznesowych, że będą działać odpowiedzialnie i rzetelnie. Należy przestrzegać prawa, obowiązujących przepisów, wytycznych oraz umów. Pomóż nam w tym!

Może wiesz o przypadkach łapownictwa, naruszeniach norm społecznych, nieetycznym postępowaniu, umowach naruszających prawo konkurencji albo innych naruszeniach prawa, które mają miejsce w ALDI? Skorzystaj z możliwości wysłania zgłoszenia za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego i podziel się swoją wiedzą oraz wątpliwościami. Wszystkie zgłoszenia traktowane są z zachowaniem poufności. System zgłoszeniowy jest częścią naszej polityki compliance i służy do wysyłania zgłoszeń dotyczących naruszeń polityki compliance wewnątrz grupy ALDI Nord – nawet anonimowo.

Zgłoszenia pozwalają reagować na naruszenia polityki compliance już na ich wczesnym etapie. Systemu zgłoszeniowego nie można wykorzystywać do przesyłania fałszywych ani oszczerczych oświadczeń czy informacji. Dlatego prosimy, aby korzystać z systemu odpowiedzialnie.

Jeśli chcesz zachować anonimowość, ale mimo wszystko zależy Ci, aby postępowanie w danej sprawie zostało przeprowadzone, możesz stworzyć bezpieczną skrzynkę pocztową. Za pośrednictwem tej skrzynki pocztowej można przekazywać informacje i w ten sposób pomóc wykrywać albo wyjaśniać nieprawidłowości.

Dziękujemy za każde zgłoszenie.

Można wysyłać zgłoszenia dotyczące naruszeń obowiązującego prawa oraz zasad wewnętrznych (np. kodeksu postępowania albo wytycznych). Należy pamiętać, że ten kanał komunikacji nie służy do wysyłania odpowiedzi na pytania dotyczące produktów, oddziałów albo ALDI Nord. W takich przypadkach należy użyć formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Każdy sygnalista, który w dobrej wierze zgłasza wątpliwości co do postępowania zaobserwowanego w ALDI i decyduje się ujawnić swoją tożsamość, będzie chroniony przed działaniami odwetowymi. Zgłoszenie wysyłane w dobrej wierze to takie, które sygnalista uważa za zgodne z prawdą i które nie ma na celu zaszkodzenia innym. Jeśli zgłoszenie jest wysyłane w dobrej wierze, sygnalista nie musi znać wszystkich faktów przed jego wysłaniem.

ALDI Danmark | 2021

Dlaczego należy wysłać zgłoszenie?
Jakie zgłoszenia są użyteczne z punktu widzenia dla ALDI Dania?
Które firmy z grupy ALDI Nord korzystają z systemu zgłoszeniowego?
Jak przebiega zgłoszenie? Jak mogę założyć skrzynkę pocztową?
Jak otrzymać odpowiedź na moją wiadomość w systemie i jednocześnie zachować anonimowość?