ALDI Einkauf SE & Co. oHG

Prostota, odpowiedzialność, niezawodność

Spółki ALDI Nord kierują się w działaniu tymi trzema wartościami, stanowiącymi podstawę firmowej misji. To nim ALDI Nord zawdzięcza trwały sukces firmy. Wartości te opisują zarówno stosunek firmy do pracowników, jak i partnerów biznesowych.

Oczywiście od pracowników i partnerów biznesowych firma oczekuje takiej samej odpowiedzialności i niezawodności. Należy przestrzegać prawa, obowiązujących przepisów oraz wytycznych. Potrzebujemy Twojej pomocy, aby realizować naszą politykę compliance!

Może wiesz o przypadkach łapownictwa, naruszeniach prawa o ochronie danych albo naruszeniach kodeksu postępowania? Skorzystaj z możliwości wysłania zgłoszenia za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego i podziel się swoją wiedzą. Wszystkie zgłoszenia traktowane są jako ściśle poufne.

System zgłoszeniowy jest częścią naszej polityki compliance. System ułatwia wysyłanie zgłoszeń związanych z naruszeniami polityki compliance w ALDI Nord. System zgłoszeniowy stanowi dopełnienie dla tradycyjnych, wewnętrznych kanałów komunikacji. Korzystanie z systemu jest całkowicie dobrowolne. Pracownicy, którzy nie będą korzystać z systemu, nie poniosą z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Sygnalistów wysyłających zgłoszenia na terytorium Francji przed konsekwencjami chroni ustawa N°2016-1691 z 9 grudnia 2016 (Sapin-II), pod warunkiem, że sygnalista zgłasza wymienione niżej sytuacje na podstawie własnej wiedzy, w dobrej wierze oraz bezinteresownie:

  • przestępstwo albo wykroczenie;
  • poważne i rażące naruszenie zobowiązania międzynarodowego ratyfikowanego przez Francję, aktu jednostronnego organizacji międzynarodowej bazującego na takim zobowiązaniu albo przepisów prawa;
  • poważne zagrożenie albo szkoda dla interesu publicznego.

Uczciwi użytkownicy systemu zgłoszeniowego są również chronieni przed środkami karnymi w przypadkach, gdy opisywana sytuacja okaże się nieprawdziwa albo postępowanie w zgłaszanej sprawie nie zostanie wszczęte.

Zgłoszenia są bardzo ważne, ponieważ pozwalają wcześnie reagować na naruszenia polityki compliance!

Należy pamiętać, że system zgłoszeniowy nie służy do wysyłania pytań na temat produktów, punktów sprzedaży ani ogólnej działalności ALDI Nord. W takich przypadkach należy skorzystać z formularza kontaktowego na stronie głównej.

ALDI Nord | 2021

Kto może wysłać zgłoszenie?
Jakie zgłoszenia można wysyłać?
W jaki sposób wysyła się zgłoszenie?
W jaki sposób zgłoszenie jest przetwarzane?
W jaki sposób chroniona jest tożsamość sygnalistów?