ALDI Einkauf SE & Co. oHG

Eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar

De ALDI Nord-bedrijven baseren hun acties op deze drie kernwaarden van de bedrijfsmissieverklaring. Ze vormen de basis voor blijvend succes en typeren de manier waarop ALDI Nord omgaat met haar medewerkers en zakenpartners.

Van medewerkers en zakenpartners wordt uiteraard dezelfde verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid verwacht. Wettelijke bepalingen, bindende voorschriften en richtlijnen moeten in acht worden genomen. Je hulp is nodig om de naleving ervan te garanderen!

Heb je corrupt gedrag, schendingen van de gegevensbeschermingswetgeving of schendingen van de gedragscode geconstateerd? Maak van de gelegenheid gebruik om een rapport in te dienen via dit meldsysteem en deel je informatie. Alle rapporten worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Dit meldsysteem is een onderdeel van ons compliance managementsysteem. Het vergemakkelijkt het indienen van rapporten over compliance overtredingen bij ALDI Nord. Het meldsysteem vormt een aanvulling op traditionele, interne communicatiekanalen. Het wordt gebruikt op een volledig vrijwillige basis. Werknemers die ervoor kiezen dit kanaal niet te gebruiken, worden op geen enkele manier bestraft.

Als je een rapport als melder in Frankrijk wil versturen, word je tegen de gevolgen beschermd door wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016 (Sapin-II), op voorwaarde dat je één van de volgende situaties meldt op basis van inzicht uit de eerste hand, te goeder trouw en belangeloos:

  • een misdrijf of overtreding;
  • een ernstige en flagrante schending van een internationale verbintenis die door Frankrijk is geratificeerd of een eenzijdige handeling van een internationale organisatie op basis van een dergelijke verbintenis, een wet of een verordening;
  • een ernstige bedreiging van of aantasting van het algemeen belang.

Een eerlijke gebruiker van het meldsysteem wordt ook beschermd tegen strafmaatregelen als achteraf blijkt dat de beschreven situatie onjuist is of als het rapport niet wordt opgevolgd.

Je rapporten zijn belangrijk om snel te kunnen reageren op compliance schendingen!

Houd er rekening mee dat het meldsysteem geen platform is voor het stellen van vragen over producten, winkels of ALDI Nord in het algemeen. Hiervoor vind je op de homepage een contactformulier.

ALDI Nord | 2021

Wie kan een rapport versturen?
Welke soorten kwesties kunnen gemeld worden?
Hoe dien ik een rapport in?
Hoe zal mijn rapport verwerkt worden?
Hoe wordt de identiteit van de personen beschermd?