ALDI Einkauf SE & Co. oHG

Eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar

Onze werking volgt deze drie essentiële waarden van onze bedrijfsvisie. Ze zijn de pijlers van ons blijvende succes en onderscheiden ons in de omgang met onze medewerkers en zakenpartners.

Daarom verwachten we ook verantwoord en betrouwbaar gedrag van onze medewerkers en onze zakenpartners.

Wettelijke statuten, bepalingen, procedures en bindende voorschriften, evenals richtlijnen, protocollen en contracten van welke aard dan ook, moeten worden nageleefd.

Wij vragen hierbij je medewerking!

Heb je bijvoorbeeld onregelmatig of corrupt gedrag, een overtreding van de voorschriften, gedragingen die vanuit ethisch oogpunt verwerpelijk zijn, overeenkomsten of beloften die de vrije concurrentie zouden kunnen belemmeren, of ander ongeoorloofd gedrag ontdekt? Maak van de gelegenheid gebruik om deze schending te melden via dit meldsysteem en deel je informatie met ons. Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden.

Dit meldsysteem maakt deel uit van ons compliancemanagementsysteem en heeft tot doel mensen de mogelijkheid te bieden om, zelfs anoniem, mogelijke inbreuken of overtredingen van de complianceregels binnen ALDI te melden.

Je bijdragen zijn belangrijk omdat ze ons helpen bij het vaststellen, voorkomen en bestrijden van gedrag dat in strijd is met complianceregels. Het meldsysteem mag nooit worden gebruikt om opzettelijk valse of lasterlijke informatie te rapporteren. Maak verantwoord gebruik van het meldsysteem en voorkom misbruik.

Wil je anoniem blijven maar toch bijdragen aan het onthullen van onregelmatig gedrag, dan heb je de mogelijkheid om de beschermde ‘postbus' te gebruiken. Via deze elektronische postbus kan je informatie verzenden en deze gebruiken om onregelmatigheden op te sporen of op te lossen.

We zijn dankbaar voor alle informatie die ons daarbij helpt.

Er kunnen rapporten worden afgegeven van elk type overtredingen of overtredingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke voorschriften en interne bepalingen (bijvoorbeeld ethische regels, interne procedures, richtlijnen, gedragscodes, enz.). Houd er rekening mee dat we op deze site geen vragen kunnen beantwoorden over producten, verkooppunten of in het algemeen over het dagelijkse bestuur van ALDI. Neem voor dit soort problemen contact met ons op via het contactformulier dat specifiek voor deze andere doeleinden op onze website wordt verstrekt of via onze hotline voor klantenservice.

ALDI | 2021

Waarom moet een rapport wegens intimidatie je naam bevatten?
Waarom zou ik een rapport versturen?
Welke soorten rapporten zijn nuttig voor de ALDI groep?
Welke bedrijven van de ALDI groep nemen deel aan het meldsysteem?
Wat is de procedure om een rapport in te dienen? Hoe maak ik een postbus aan?
Hoe krijg ik reacties terwijl ik tegelijk anoniem blijf?