ALDI Einkauf SE & Co. oHG

Prostota, odpowiedzialność, niezawodność

W działaniu kierujemy się tymi trzema wartościami, stanowiącymi podstawę naszej misji. To one są gwarancją długotrwałego sukcesu firmy. Wartości te wdrażamy zarówno w podejściu do współpracowników, jak i partnerów biznesowych.

Dlatego też oczekujemy od naszych współpracowników i partnerów biznesowych, że będą działać odpowiedzialnie i rzetelnie.

Należy przestrzegać ustaw, postanowień, procedur, obowiązujących przepisów, wytycznych, protokołów oraz umów.

Pomóż nam w tym!

Może wiesz o nieprawidłowościach, przypadkach łapownictwa (korpucji), naruszeniach przepisów, nieetycznym postępowaniu, umowach naruszających prawo konkurencji albo innych naruszeniach prawa? Skorzystaj z możliwości zgłoszenia takich naruszeń za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego i podziel się swoją wiedzą. Wszystkie informacje będą traktowane z zachowaniem poufności.

System zgłoszeniowy jest częścią naszej polityki compliance, a jego celem jest udostępnienie możliwości zgłaszania, również anonimowo, potencjalnych nieprawidłowości albo naruszeń polityki compliance wewnątrz ALDI.

Zgłoszenia mają dla firmy bardzo duże znaczenie, ponieważ pomagają wykrywać zachowania, które mogą stanowić naruszenie polityki compliance, oraz im zapobiegać i przeciwdziałać. Systemu zgłoszeniowego nie można wykorzystywać do celowego przesyłania fałszywych ani oszczerczych zgłoszeń. Prosimy, aby wykorzystywać system odpowiedzialnie i nie nadużywać go.

Jeśli chcesz zachować anonimowość, ale mimo wszystko zależy Ci, aby ujawnić nieprawidłowości, możesz stworzyć bezpieczną skrzynkę pocztową. Za pośrednictwem tej elektronicznej skrzynki pocztowej można przekazywać informacje i pomóc wykrywać albo wyjaśniać nieprawidłowości.

Dziękujemy za wszystkie informacje, które okażą się pomocne.

Można wysyłać zgłoszenia dotyczące dowolnych nieprawidłowości albo naruszeń obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych wytycznych (np. zasad etycznych, procedur wewnętrznych, wytycznych, kodeksu postępowania itp.). Należy pamiętać, że ta strona nie służy do wysyłania odpowiedzi na pytania dotyczące produktów, punktów sprzedaży ani ogólnej działalności ALDI. W takich przypadkach należy użyć formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, stworzonego z myślą o takich zapytaniach albo zadzwonić na infolinię działu obsługi klienta.

ALDI | 2021

Dlaczego w przypadku zgłoszenia dotyczącego napastowania należy ujawnić imię i nazwisko?
Dlaczego należy wysłać zgłoszenie?
Jakie zgłoszenia są użyteczne z punktu widzenia grupy ALDI group?
Które firmy z grupy ALDI korzystają z systemu zgłoszeniowego?
Jak przebiega zgłoszenie? Jak mogę założyć skrzynkę pocztową?
Jak otrzymać wiadomość od osoby przyjmującej zgłoszenie i jednocześnie zachować anonimowość?