KAMAX Holding GmbH & Co. KG

Vaše postřehy mohou pomoci!

Podávejte hlášení anonymně nebo vyhledejte radu

Firma KAMAX se zavázala k čestnosti, bezúhonnosti a výkonu provozní činnosti v souladu se všemi zákonnými náležitostmi.

Důvěra, kterou do nás vkládají naši zákazníci, obchodní partneři a zaměstnanci, je naší největší devizou. V zájmu zachování této důvěry nebude firma KAMAX tolerovat v rámci svých obchodních činností žádné porušení zákona ani jakékoli nedodržování etických standardů, které jsou uvedeny zejména v našem Kodexu chování KAMAX.

Systém nahlašování KAMAX je k dispozici našim zaměstnancům a také třetím stranám, např. zákazníkům a obchodním partnerům k nahlašování možných porušení předpisů. Prostřednictvím této platformy lze podávat hlášení o skutečném nebo domnělém porušení zákonů nebo jiném nesprávném chování. Chceme Vás jako oznamovatele ochránit a poskytnout Vám zabezpečený komunikační systém, v němž můžete podat hlášení - dle Vašeho uvážení i anonymně. Podáním hlášení pomůžete naší firmě identifikovat a napravit možné finanční škody či újmu na naší pověsti v raném stadiu a minimalizovat tak riziko.

Oddělení pro dodržování předpisů firmy KAMAX včas důkladně prověří všechna podaná hlášení.

Velice děkujeme za Vaši podporu!

Proč bych měl(a) podat hlášení?
Jaké druhy hlášení mohu provést prostřednictvím systému nahlašování?
Jaký je postup pro podávání hlášení? Jak si mohu zřídit poštovní schránku?
Jak získám zpětnou vazbu a zároveň zůstanu v anonymitě?