KAMAX Holding GmbH & Co. KG

Vaše postrehy môžu pomôcť!

Podajte hlásenia anonymne alebo hľadajte radu

KAMAX sa usiluje o čestnosť, integritu a činnosť v súlade so všetkými zákonnými požiadavkami.

Dôvera, ktorú do nás vkladajú naši zákazníci, obchodní partneri a zamestnanci, je našou najvyššou zásadou. Za účelom udržania tejto dôvery KAMAX nebude vo svojich obchodných operáciách tolerovať žiadne porušenie zákona, ako aj akékoľvek nedodržiavanie etických štandardov zvlášť uvedených v pravidlách správania KAMAX.

Systém podávania hlásení je k dispozícii zamestnancom a tiež tretím stranám a umožňuje zákazníkom a obchodným partnerom podať hlásenie o možnom porušení predpisov. Prostredníctvom tejto platformy je možné podať hlásenia o skutočnom alebo predpokladanom porušení zákonov alebo o iných pochybeniach. Chceme vás chrániť ako podávateľa hlásenia poskytnutím chráneného komunikačného systému, ktorým môžete, ak je to požadované, podať vaše hlásenia anonymne. Podaním vášho hlásenia pomáhate KAMAX identifikovať a zabrániť potenciálnym finančným stratám alebo poškodeniu našej reputácie v počiatočnom štádiu, a tým minimalizovať riziko.

Organizácia KAMAX Compliance preverí dôkladne a včas všetky podané hlásenia.

Ďakujeme vám za vašu podporu!

Prečo by som mal podať hlásenie?
Aké hlásenia môžem podávať prostredníctvom systému podávania hlásení KAMAX?
Ako prebieha proces podávania hlásenia? Ako si môžem zriadiť poštovú schránku?
Ako môžem dostať spätnú správu a zároveň zostať v anonymite?