Jste na zabezpečené externí platformě.
Zprávy nelze dohledat.

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Julius Kirchner

Společně za čestnost a integritu

Děkujeme Vám, že jste rozhodli využít náš systém oznamování protiprávního nebo neetického jednání a že nás podporujete v naší snaze odhalit a rychleji napravit nepořádky. Vzájemná důvěra, čestnost a striktní dodržování zákonů jsou pevně zakotveny v základních principech skupiny FRÄNKISCHE.

Ujišťujeme Vás, že s každým oznámením budeme zacházet naprosto diskrétně a citlivě.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a podporu!

Z důvodu lepší srozumitelnosti textu nebyly současně uváděny jazykové formy pro mužský, ženský a střední rod. Veškerá označení osob platí stejnou měrou pro všechna pohlaví.

Proč bych měl(a) podat hlášení?
Jaký druh hlášení je pro společnost FRÄNKISCHE užitečný?
V čem spočívá proces podání hlášení a jak si zřídím poštovní schránku?
Jak získám zpětné hlášení a zároveň zachovám anonymitu?