Ta aplikacja nie jest częścią strony internetowej MTU ani intranetu MTU

MTU Aero Engines AG

iTrust: Razem dbamy o integralność

Nasza firma dba o spójność i odpowiedzialne działanie. Zgodność z prawem i obowiązującymi regulacjami jest istotną częścią odpowiedzialności zarządu. Jako rzetelny partner handlowy traktujemy się wzajemnie z szacunkiem i bez uprzedzeń, zarówno wewnątrz firmy, jak i w stosunku do wszystkich zewnętrznych interesariuszy MTU. Jest to wyraźnie określone w naszym kodeksie postępowania, obowiązującym wszystkich pracowników, managerów i członków zarządu. Za przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i regulacji odpowiada każdy z osobna. Tylko tak możemy pozostać wierni naszym zasadom.

Reiner Winkler
Michael Schreyögg
Peter Kameritsch
Lars Wagner
„Integralność i odpowiedzialność są fundamentem naszej firmy. Potępiamy wszelkie formy przestępczości gospodarczej i uznajemy zgodność z prawem za fundament naszej działalności. W naszej firmie każdy z osobna odpowiada za spójne działanie i za wymaganie takiej postawy od innych”.

Dlatego utworzyliśmy platformę komunikacyjną do wysyłania zgłoszeń, rozszerzając dotychczasowe kanały zgłoszeniowe, w tym managerów, dział HR, rzecznika lub rady zakładowe. System zgłoszeniowy iTrust („BKMS® Incident Reporting”), dostępny dla wszystkich pracowników i innych interesariuszy MTU, umożliwia zgłaszanie potencjalnie bezprawnego działania lub nieprawidłowych praktyk handlowych. Można z niego korzystać anonimowo.

Oczywiście preferujemy otwartą komunikację dotyczącą zgłaszanych problemów i będziemy wdzięczni za ujawnienie tożsamości. Musimy jednak zwrócić uwagę, że w pewnych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do ujawnienia Twojej tożsamości osobom trzecim (szczegóły możesz znaleźć w naszej informacji o ochronie danych). Dlatego respektujemy Twoją decyzję, jeśli początkowo wybierzesz anonimowość. W takim przypadku prosimy o stworzenie specjalnej bezpiecznej skrzynki pocztowej do anonimowej komunikacji z nami. Twoje zgłoszenia będą traktowane ściśle poufnie.

Osoby, które zgłaszają występujące lub przypuszczalne naruszenia w dobrej wierze, nie muszą obawiać się negatywnych konsekwencji. Jednakże zgłoszenia umyślnie fałszywe mogą być podstawą środków dyscyplinarnych.

iTrust jest uzupełnieniem standardowych kanałów zgłoszeniowych w MTU – nie zastępuje ich. Przed wysłaniem anonimowego zgłoszenia przez iTrust zastanów się, czy możesz wybrać inny kanał zgłoszeniowy i otwarcie porozmawiać o swoich podejrzeniach.

Pomóż nam wykryć postępowanie, które może zaszkodzić sytuacji finansowej lub reputacji naszej firmy albo poddać w wątpliwość naszą rzetelność jako partnera handlowego!

Dlaczego należy wysłać zgłoszenie?
Jakie zgłoszenia są pomocne dla naszej organizacji?
Jak przebiega zgłoszenie? Jak mogę założyć skrzynkę pocztową?
Jak otrzymać wiadomość od referenta i jednocześnie zachować anonimowość?