BAUHAUS AG

BAUHAUS TRUST LINE
Webbportalen för ökad regelefterlevnad

Regelefterlevnad hos Bauhaus

Kvalitet, ansvarstagande och integritet är kärnvärderingar hos oss på BAUHAUS och utgör själva grunden för vår organisation. BAUHAUS uppförandekod är bindande för alla anställda och visar hur vi ska bete oss i vår dagliga verksamhet. Ett etiskt uppförande som följer alla lagar är en förutsättning för BAUHAUS framgång som vi aldrig kan kompromissa med.

Vi uppmanar alla att vara uppmärksamma och anmäla alla ”oklarheter kring agerande” och brott mot lagar eller BAUHAUS uppförandekod. I sådana fall ska du alltid först kontakta din närmaste chef. Annars kan du använda dig av vårt interna, digitala anmälningssystem BAUHAUS Trust Line för att anmäla dina iakttagelser av ovanliga eller onormala, misstänkta eller uppenbart olagliga beteenden. Din identitet skyddas enligt lag och du förblir anonym under hela uppföljnings- och utredningsprocessen.

Vi arbetar med ett begränsat antal chefer i anmälningssystemet där full transparans kring användandet av dessa finns och riktlinjen är att allt hanteras på ett ansvarsfullt sätt och att anmälningar görs i god tro och med goda avsikter. Tänk på att den information du lämnar kan få negativa konsekvenser för andra.

Dina anmälningar hjälper oss att upptäcka risker i god tid, förhindra skador som skulle kunna skada BAUHAUS eller dess medarbetar/3:dje person och göra vårt företag ännu bättre.

Varför ska jag göra en anmälan?
Vilken typ av anmälningar är intressanta för företaget?
Hur går det till att skicka en anmälan? Hur skapar jag en brevlåda?
Hur kan jag få svarsmeddelanden och ändå förbli anonym?
Vem eller vilka ansvarar för att hantera dessa data?