DACHSER SE - Datenschutz

Hier kunt u mogelijke inbreuken op de gegevensbescherming melden en / of uw recht op toegang uitoefenen.

Het beschermen van persoonsgegevens is altijd al belangrijk geweest voor DACHSER. Persoonsgegevens worden in ons bedrijf altijd verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op de betrokken organisatie.
Daarom is de melding van schendingen van de gegevensprivacy voor ons van groot belang.
Uw rapport wordt uitsluitend verwerkt door medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming en in alle vertrouwelijkheid.

U kunt deze applicatie ook gebruiken om uw recht van toegang uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en de daaraan verbonden rechten van rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en het recht van bezwaar.

Waarom zou ik een rapport versturen?
Welk soort rapporten zullen uw organisatie helpen?
Wat is het proces om een rapport te versturen? Hoe maak ik een postbus aan?
Hoe kan ik feedback krijgen, maar tegelijkertijd anoniem blijven?