DACHSER SE - Datenschutz

Du kan melde om potensielle brudd på personvern og/eller håndheve din rett til tilgang her.

Beskyttelse av personrelaterte data har alltid vært viktig for DACHSER. I vårt firma behandles personrelaterte data alltid i overensstemmelse med direktivet om personvern (GDPR) og landets spesifikke bestemmelser om personvern som gjelder for den berørte organisasjonen.
Derfor er meldingen om brudd på personvern svært viktig for oss.
Din melding vil bli utelukkende bli behandlet av ansatte som er ansvarlige for personvern og med fullstendig fortrolighet.

Du kan også bruke denne søknaden til å håndheve din rett til tilgang når det gjelder behandling av dine personrelaterte data og den tilknyttede retten til rettelse, sletting, begrensningen av behandlingen, dataportabilitet og retten til innsigelse.

Hvorfor bør jeg sende inn en melding?
Hva slags meldinger hjelper din organisasjon?
Hvordan er prosessen for å sende inn en melding? Hvordan oppretter jeg en postkasse?
Hvordan kan jeg motta tilbakemelding og likevel forbli anonym?