DACHSER SE - Datenschutz

Tutaj można zgłosić potencjalne naruszenia poufności danych i/lub skorzystać z prawa dostępu do danych.

Ochrona danych osobowych zawsze była ważna dla firmy DACHSER. Dane osobowe są zawsze przetwarzane w naszej firmie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danej organizacji.
Dlatego zgłaszanie naruszeń poufności danych jest dla nas bardzo ważne.
Zgłoszenie będzie przetwarzane wyłącznie przez pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych i z zachowaniem pełnej poufności.

Za pomocą tej aplikacji można również skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem oraz z powiązanych praw do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i prawa do sprzeciwu.

Dlaczego należy wysłać zgłoszenie?
Jakie zgłoszenia będą pomocne dla Twojej organizacji?
Jak wygląda proces wysyłania zgłoszenia? Jak założyć skrzynkę pocztową?
Jak otrzymać wiadomość od referenta i jednocześnie zachować anonimowość?