DEKRA SE

Czy jesteśmy po bezpiecznej stronie? Nie? Prześlij nam swój raport!

DEKRA ma wizję: "Będziemy globalnym partnerem dla bezpiecznego i zrównoważonego świata!".

Ten cel można osiągnąć tylko wtedy, gdy jako DEKRA będziemy pracować razem, aby go osiągnąć. Nie tolerujemy żadnych naruszeń prawa oraz naszych wewnętrznych wytycznych i standardów. Sukces DEKRA jako międzynarodowej organizacji eksperckiej zależy w dużej mierze od zaufania naszych klientów do naszej uczciwości, rzetelności i neutralności.

Czy zauważyłeś w naszej organizacji jakiekolwiek naruszenie prawa, masz dowody na przekupstwo, działania nieetyczne, naruszenie norm społecznych i/lub środowiskowych, inne wykroczenia lub niewłaściwe postępowanie? Zgłoś nam ten incydent.

Twoje zgłoszenie może być wykorzystane do wczesnego wykrywania i zwalczania niewłaściwych zachowań. Zakazane jest jednak wykorzystywanie go do celowego dokonywania fałszywych zgłoszeń. Dlatego prosimy o odpowiedzialne korzystanie z systemu.

Zapewniamy Ci pełną ochronę jaka przysługuje sygnaliście. Osoby zgłaszające nieprawidłowości nie będą w żaden sposób pokrzywdzone wskutek swojego zgłoszenia. Będziemy traktować Twoje informacje poufnie, a dzięki najnowszej technologii zaoferujemy Ci bezpieczną platformę komunikacyjną do składania anonimowych zgłoszeń.

Zalecamy utworzenie chronionej skrzynki pocztowej na końcu swojego zgłoszenia - zwłaszcza jeśli chcesz pozostać anonimowy. W ten sposób możemy pozostać z Państwem w kontakcie, informować o stanie przetwarzania i zadawać dalsze pytania, które niekiedy okazują się być niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania.

Należy pamiętać, że nasz system zgłaszania nieprawidłowości nie jest dostępny dla skarg ogólnych, skarg klientów ani zapytań dotyczących gwarancji.

Dziękujemy za pomoc! Razem możemy pozostać po bezpiecznej stronie!

Dlaczego trzeba wysłać zgłoszenie?
Jakie zgłoszenia są użyteczne z punktu widzenia DEKRA?
Jak wygląda proces wysyłania zgłoszenia? Jak stworzyć skrzynkę pocztową?
Jak otrzymać wiadomość od referenta i jednocześnie zachować anonimowość?