DEKRA SE

Är allt på den säkra sidan? Inte? Skicka din rapport till oss!

DEKRA har en vision: ”Vi ska vara en global partner för en säker och hållbar värld!” Detta mål kan enbart uppnås om vi arbetar tillsammans för att uppnå det. Vi tolererar inte några brott mot lag eller avvikelser från våra interna riktlinjer eller standarder. DEKRAs framgång som en internationell organisation är till stor del beroende av våra kunders förtroende i vår integritet, pålitlighet och oberoende.

Har du t.ex. uppmärksammat ett brott, bevis på att muta lämnats, oetiska handlingar, brott mot sociala- och/eller miljöstandarder, andra förseelser eller misskötsamhet? Rapportera i så fall incidenten till oss genom DEKRAs visselblåsarsystem.

Din rapport kan användas för att upptäcka och motverka misskötsamhet på ett tidigt plan. Systemet ska dock inte användas för att skapa medvetet falska rapporter och vi ber dig därför att använda systemet ansvarsfullt.

Vi tillförsäkrar dig fullt skydd som visselblåsare. Som visselblåsare kommer du inte bli förfördelad på något sätt. Vi kommer att hantera din information konfidentiellt och, tack vare den senaste teknologin, erbjuda dig en säker kommunikationsplattform för att skicka in anonyma rapporter.

Visselblåsarsystemet kan användas av vem som helst, t.ex. anställda, uppdragstagare, och praktikanter, som kommer i kontakt med DEKRA i samband med sitt arbete. Du lämnar en rapport genom att fylla i det digitala formuläret i visselblåsarsystemet. Rapporten kommer sedan att hanteras av särskilt utvalda personer inom DEKRA.

Vi rekommenderar dig att sätta upp en skyddad brevlåda i slutet av din rapport, särskilt om du vill fortsätta vara anonym. På så sätt kan vi fortsätta att hålla kontakten med dig, informera dig om status på din rapport och ställa frågor till dig. Möjligheten att ställa uppföljande frågor är ofta mycket viktigt för att vi ska kunna hantera din rapport.

Vänligen notera att vårt visselblåsarsystem inte är tillgängligt för generella klagomål som t.ex. rör anställningsfrågor eller våra tjänster.

Utöver DEKRAs visselblåsarkanal är det möjligt att visselblåsa direkt till vissa svenska myndigheter. Länkar till dessa myndigheter samt information om vilka missförhållanden som kan rapporteras hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida via följande länk: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-myndigheter-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/.

Tack för din hjälp!

Varför ska jag göra en anmälan?
Vilken typ av anmälningar är intressanta för DEKRA?
Hur går det till att skicka en anmälan? Hur skapar jag en brevlåda?
Hur kan jag få svarsmeddelanden och ändå förbli anonym?