DEKRA SE

Je vše v pořádku? Pokud ne, oznamte nám to!

DEKRA má vizi: "Budeme globálním partnerem pro bezpečný a udržitelný svět!"

Tohoto cíle lze dosáhnout pouze tehdy, pokud na jeho dosažení budeme jako DEKRA pracovat společně. Netolerujeme žádné porušování zákonů ani našich interních směrnic a standardů. Úspěch společnosti DEKRA jako mezinárodní odborné organizace závisí ve značné míře na důvěře našich zákazníků v naši integritu, spolehlivost a neutralitu.

Dozvěděli jste se například o porušení zákona, důkazech o úplatkářství, neetickém jednání, porušení sociálních nebo environmentálních standardů, či o jiném přestupku nebo pochybení? Pak nám tento incident nahlaste.

Vaše oznámení může vést ke včasnému odhalení a potírání pochybení. Nesmí však sloužit k úmyslnému nepravdivému hlášení. Žádáme vás proto, abyste ohlašovací systém používali zodpovědně.

Jako oznamovateli vám zaručujeme plnou ochranu. Oznamovatelé nebudou svým oznámením nijak znevýhodněni. S vašimi informacemi budeme zacházet důvěrně a díky nejnovějším technologiím vám nabídneme bezpečnou komunikační platformu pro podávání anonymních oznámení.

Na konci Vašeho hlášení vám doporučujeme zřídit si chráněnou poštovní schránku - zejména pokud si přejete zůstat v anonymitě. Tímto způsobem s vámi můžeme zůstat v kontaktu, klást vám další dotazy a informovat vás o stavu zpracování Vašeho oznámení. Často je zodpovězení těchto dotazů pro zpracování oznámení nezbytné.

Vezměte prosím na vědomí, že náš oznamovací systém neslouží pro podávání obecných stížností, zákaznických stížností nebo reklamací.

Děkujeme vám za pomoc! Společně vše zachováme v bezpečí a pořádku!

Proč musím podat hlášení?
Jaký druh hlášení je pro firmu DEKRA užitečný?
Jak mám postupovat při podávání hlášení? Jak si mohu zřídit poštovní schránku?
Jak získám zpětné hlášení a zároveň si uchovám anonymitu?