NOVOTRUST

Teie NOVOTRUST vihje on meie jaoks väärtuslik.

Kas olete teadlik ebaseaduslikust tegevusest või grupi poliitikaga vastuolus tegevusest kontserni NOVOMATIC AG Group ettevõttes? Oma vihjega aitate mõjutatud ettevõtetel olukorda uurida ha tõsta vastavuskultuuri kontserni NOVOMATIC AG Group ettevõtete seas. Kinnitame teile, et peame kinni kõige rangematest konfidentsiaalsusnõuetest, kui hindame teie edastatut teavet, ning me võtame arvesse iga üksikjuhtumit vastavalt vajadusele.

Dr_Robert_Hofians_NOVOMATIC_AG
„Sellise tundliku tööstuse jaoks nagu hasartmängud, võivad kuritegelikel tegudel olla väga suur mõju ärile ning võivad ohustada meie litsentse üle kogu maailma. Seega oleme väga huvitatud vihjete kiirest uurimisest.“

Meie teavitussüsteem NOVOTRUST põhineb tipptehnoloogial BKMS® Incident Reporting. Lisaks teie aruande anonüümsele töötlemisele tagab süsteem ka turvalise suhtluse teie valitud ettevõttega. Selleks, et saaksime teiega ühendust võtta ja pärast teie vihje saamist küsimusi küsida, palume teil seadistada turvalise postkasti. See annab meile võimaluse teiega suhelda, et juhtumi kohta rohkem üksikasju kindlaks teha.

Teavitussüsteem NOVOTRUST on mõeldud ainult õiguslike väärtoimingute ja vastavate õigusrikkumiste kohta teabe edastamiseks. See pole mõeldud üldiste kliendipäringute ja kaebuste ega hasartmängude või varustaja või kliendisuhetesse puutuvate kaebuste edastamiseks. Selliseid kaebusi siin ei menetleta ega edastata.

Palume kasutada seda teavitamise viisi edastamaks teavet ainult õiguslike väärtoimingute ja teiste õigusrikkumiste kohta, mille kohta teil on konkreetne info.

Täiendavaid üksikasju vihje edastamise protsessi kohta leiate KKK alt.

Palju tänu teile toetamise eest!

Miks ma peaksin vihje saatma?
Millised vihjed oleks abiks sinu organisatsioonile?
Kuidas käib vihje saatmine? Kuidas seadistada postkast?
Kuidas ma saan tagasisidet ja jään samal ajal anonüümseks?
Milliste tagajärgede pärast peaksin ma muretsema?
Kes menetleb mu vihjet?