NOVOTRUST

Вашата порака NOVOTRUST носи вредност за нас.

Дали сте свесни за незаконска активност во компанија од групацијата NOVOMATIC AG или за прекршување на правилата на групацијата или кодексот на однесување? Со вашата порака им помагате на загрозените компании да ја истражат ситуацијата и да промовираат култура на усогласеност во групацијата NOVOMATIC AG. Ве уверуваме дека ќе одржуваме најстрога доверливост додека ги проценуваме вашите податоци и ќе го земеме предвид индивидуалниот случај ако е потребно.

Dr_Robert_Hofians_NOVOMATIC_AG
„Во чувствителна индустрија, како таа за играње игри, криминалните дејства може да имаат многу големо влијание врз бизнисите и може да ги загрозат нашите лиценци низ целиот свет. Затоа сме многу заинтересирани за навремено испитување на пораките.“

Нашиот систем на изнесување информации NOVOTRUST се заснова врз најмодерната технологија на BKMS® Incident Reporting. Освен анонимната обработка на вашите пораки, системот исто така гарантира безбедна комуникација со компанијата што сте ја одбрале. За да ве исконтактираме со прашања по вашата порака, бараме да поставите заштитено поштенско сандаче. Со ова се нуди можност за комуникација со вас за да се утврдат повеќе детали за случајот.

Системот за изнесување информаци NOVOTRUST е ексклузивно наменет за пријавување правни прекршоци на соодветниот применлив кодекс на однесување или правилата на групацијата. Не е предвиден за комуникација околу општи барања од клиенти или за жалби, особено за тие што произлегуваат од операциите со игри или од однос со добавувач или клиент. Таквите приговори нема да се обработуваат овде и нема да се проследуваат.

Користете само начини за пријавување правни прекршоци и други прекршоци за коишто имате конкретни информации.

Други информации за процесот на испраќање порака може да најдете во често поставуваните прашања.

Ви благодариме многу за поддршката!

Зошто треба да поднесам порака?
Какви пораки може да ѝ помогнат на вашата организација?
Кој е процесот на поднесување порака? Како да поставам поштенско сандаче?
Како да добијам повратна информација и да ја задржам анонимноста притоа?
За кои последици треба да се грижам?
Кој ја обработува мојата порака?