NOVOTRUST

Vaša prijava NOVOTRUST nam je veoma važna.

Da li ste upoznati sa nezakonitim aktivnostima u preduzeću grupe NOVOMATIC AG ili sa kršenjem politike ili kodeksa ponašanja grupe? Prijavljivanjem pomažete preduzećima u kojima je došlo do nepravilnosti da istraže slučaj i da unaprede usklađenost sa propisima u okviru grupe NOVOMATIC AG. Budite sigurni da će procena informacija koje prosledite biti obavljena na strogo poverljiv način i da ćemo po potrebi razmotriti svaki pojedinačni slučaj.

Dr_Robert_Hofians_NOVOMATIC_AG
„U osetljivim industrijama, poput industrije igara, krivična dela mogu da imaju posebno velik uticaj na poslovanje i mogu da ugroze naše licence širom sveta. Shodno tome, imamo jak interes da istražimo sve prijave bez odlaganja.“

NOVOTRUST sistem za podnošenje prijave se zasniva na najsavremenijoj tehnologiji BKMS® Incident Reporting. Pored anonimne obrade prijava, sistem takođe garantuje bezbednu komunikaciju sa preduzećem koje izaberete. Da bismo stupili u kontakt sa vama i postavili vam pitanja nakon što podnesete prijavu, potrebno je da postavite bezbedno poštansko sanduče. Tako ćemo imati mogućnost da komuniciramo sa vama i utvrdimo dodatne informacije o datom slučaju.

Sistem za podnošenje prijave NOVOTRUST namenjen je isključivo za prijavljivanje kršenja zakona i povreda odgovarajućeg kodeksa ponašanja ili politika grupe. Nije namenjen za saopštavanje opštih upita klijenata niti za žalbe, posebno kada je reč o upravljanju igrama ili odnosima između dobavljača i klijenata. Takve žalbe se ovde ne obrađuju niti prosleđuju.

Ovaj kanal koristite samo za prijavljivanje kršenja zakona i drugih povreda o kojima imate konkretne informacije.

Više informacija o postupku podnošenja prijave možete da pronađete u odgovorima na često postavljena pitanja.

Hvala vam na podršci!

Zašto treba da prosledim prijavu?
Koje vrste prijava pomažu vašoj organizaciji?
Kakav je postupak za prosleđivanje prijave? Kako da podesim poštansko sanduče?
Kako ću primati povratne informacije i istovremeno sačuvati anonimnost?
O kojim posledicama treba da brinem?
Ko će obraditi moju prijavu?