NOVOTRUST

Jūsu NOVOTRUST ziņojums mums ir vērtīgs.

Vai zināt kaut ko par nelikumīgām darbībām NOVOMATIC AG grupas uzņēmumā vai par grupas politiku vai rīcības kodeksa pārkāpumiem? Ar Jūsu ziņojumu palīdzēsiet skartajiem uzņēmumiem izmeklēt situāciju un sekmēt atbilstības kultūru NOVOMATIC AG grupā. Mēs apsolām, ka saglabāsim striktu konfidencialitāti, izvērtējot Jūsu sniegto informāciju un, pēc nepieciešamības, ņemsim vērā individuālo gadījumu.

Dr_Robert_Hofians_NOVOMATIC_AG
“Tieši sensitīvā nozarē, piemēram, videospēļu spēlēšanas nozarē, noziedzīgām darbībām var būt liela ietekme uz biznesu, un tās var apdraudēt mūsu licences visā pasaulē. Tādēļ esam ļoti ieinteresēti nekavējoties izmeklēt ziņojumus.”

Mūsu NOVOTRUST ziņošanas sistēma ir balstīta uz jaunāko BKMS® Incident Reporting tehnoloģiju. Papildu tam, ka Jūsu ziņojums tiek apstrādāts anonīmi, sistēma nodrošina arī drošu komunikāciju ar Jūsu izvēlēto uzņēmumu. Lai mēs varētu ar Jums sazināties jautājumu gadījumā, pēc ziņojuma iesniegšanas lūdzam Jūs izveidot drošo pastkastīti. Tā mēs varam ar Jums komunicēt, lai uzzinātu sīkāku informāciju par starpgadījumu.

NOVOTRUST ziņošanas sistēma paredzēta tikai ziņošanai par likumu pārkāpumiem un attiecīgi piemērojamā rīcības kodeksa vai grupas politiku pārkāpumiem. Sistēma nav paredzēta, lai sazinātos par vispārīgiem klientu jautājumiem vai sūdzībām, it īpaši par sūdzībām, kas radušās no videospēļu spēlēšanas darbībām vai no piegādātāja vai klienta attiecībām. Šāda veida sūdzības netiks šeit apstrādātas un netiks pārsūtītas tālāk.

Lūdzu, izmantojiet šo metodi tikai tam, lai ziņotu par likumu pārkāpumiem un citiem pārkāpumiem, par kuriem Jums ir konkrēta informācija.

Sīkāka informācija par ziņošanas procesu atrodama BUJ.

Liels paldies par Jūsu atbalstu!

Kādēļ jāiesniedz ziņojums?
Kādi ziņojumi palīdzēs Jūsu organizācijai?
Kāds ir ziņojuma iesniegšanas process? Kā man izveidot pastkastīti?
Kā vienlaicīgi saņemt atbildi uz ziņojumu un saglabāt anonimitāti?
Par kādām sekām man vajadzētu uztraukties?
Kas apstrādā manu ziņojumu?