NOVOTRUST

Twoje zgłoszenie NOVOTRUST jest dla nas cenne.

Czy wiesz o nielegalnych działaniach w firmie z grupy NOVOMATIC AG albo naruszeniach regulacji wewnętrznych grupy lub kodeksu postępowania? Swoim zgłoszeniem możesz pomóc firmom zbadać sytuację i promować kulturę compliance w ramach grupy NOVOMATIC AG. Zapewniamy Cię, że zachowamy pełną poufność przy ocenie Twojej informacji, i – jeśli to konieczne – rozpatrzymy indywidualny przypadek.

Dr_Robert_Hofians_NOVOMATIC_AG
„Zwłaszcza w branży wrażliwej, takiej jak hazardowa, proceder kryminalny może znacząco wpływać na działalność i narażać licencje na całym świecie. Dlatego w naszym najlepszym interesie jest szybkie badanie zgłoszeń”.

Nasz system zgłoszeniowy NOVOTRUST oparty jest na najnowocześniejszej technologii BKMS® Incident Reporting. Oprócz anonimowego przetwarzania zgłoszenia system zapewnia również bezpieczną komunikację z wybranym przedsiębiorstwem. Aby umożliwić kontakt z pytaniami po wysłaniu zgłoszenia, prosimy o utworzenie bezpiecznej skrzynki pocztowej. Daje nam to możliwość komunikacji z Tobą, by ustalić więcej szczegółów na temat danej sprawy.

System zgłoszeniowy NOVOTRUST przeznaczony jest wyłącznie do zgłaszania naruszeń prawa i obowiązujących regulacji wewnętrznych w zakresie kodeksu postępowania. Nie jest on przeznaczony do komunikacji związanej z ogólnymi zapytaniami klientów lub skargami, zwłaszcza wynikającymi z działalności hazardowej lub relacji z dostawcami lub klientami. Tego typu skargi nie będą tu przetwarzane ani przesyłane dalej.

Tej metody używaj wyłącznie do zgłaszania naruszeń prawa i innych uchybień, co do których masz konkretne informacje.

Więcej szczegółów o procesie zgłaszania znajdziesz w FAQ.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Dlaczego należy wysłać zgłoszenie?
Jakie zgłoszenia są pomocne dla organizacji?
Jak wygląda proces wysyłania zgłoszenia? Jak stworzyć skrzynkę pocztową?
Jak otrzymać wiadomość od referenta i jednocześnie zachować anonimowość?
Jakimi konsekwencjami powinienem się przejmować?
Kto przetwarza moje zgłoszenie?