Intersnack Group GmbH & Co. KG - Group Compliance

Говорете!

Съответствието и почтеността са от голямо значение в Intersnack Group. Ние, в качеството си на Борд на Групата, се ангажираме да гарантираме, че водещите практики за добро корпоративно управление се спазват в цялата Intersnack Group.

Ако вие като служител, клиент или доставчик на фирмата Intersnack Group имате информация за нарушаване на закони, политики на фирмата или бизнес принципи, ви приканваме за говорите. По този начин ще ни помогнете да открием и разследваме неправомерно поведение или нарушения на ранен етап.

Ако дадена ситуация го изисква, този канал за докладване на нередности може да се използва и за анонимно изпращане на съобщение. Въпреки това, разследването на подозрение е много по-лесно, ако има възможност за контакт с лицето, изпратило сигнала. За тази цел ви молим да създадете своя собствена защитена пощенска кутия, след като изпратите съобщение. Това позволява на отдела за спазване на законодателството в Групата да влезем в диалог с вас.

Независимо дали ще се свържете с нас анонимно или като се идентифицирате, всяко съобщение ще бъде обработено незабавно и ще се обработва поверително. Ние не толерираме никакви форми на отмъщение срещу всяко лице, което добросъвестно разкрива действителни или предполагаеми нарушения. От друга страна, ние не приемаме никакви умишлено неточни, обидни или клеветнически съобщения.

Благодарим ви за подкрепата.

Изпълнителен борд
Intersnack Group GmbH & Co. KG

Какво представлява системата за сигнали на Intersnack?
Защо трябва да изпратя съобщение?
Какъв вид съобщение е от полза?
Научих за възможно нарушение на спазването на законодателството. Длъжен ли съм да изпратя съобщение чрез системата за сигнали на Intersnack?
По-добре ли е да посоча името си или да изпратя съобщение анонимно в системата за сигнали?
Сигурна ли е системата за сигнали на Intersnack?
Какъв е процесът за изпращане на съобщение? Как мога да създам пощенска кутия?
Как да получа обратно съобщение и в същото време да запазя анонимността си?
Какво се случва след изпращането на съобщение в системата?