Intersnack Group GmbH & Co. KG - Group Compliance

Vi vill göra rätt!

Regelefterlevnad och integritet har största betydelse för Intersnack Group. I gruppens styrelse är vi helt och hållet inriktade på att följa huvudprinciperna för god affärsmoral inom hela Intersnack Group.

Om du som anställd, kund eller leverantör till ett företag inom Intersnack Group har någon information som gäller brott mot lagar, företagets riktlinjer eller principer för god affärsmoral ber vi dig att berätta det för oss. Då kan du bidra till att på ett tidigt stadium avslöja handlingar som kan skada företaget.

Intersnacks visselblåsarsystem kan även användas för att anmäla anonymt om situationen så kräver. Det är emellertid mycket enklare att utreda misstänkta brott om det finns möjlighet att komma i kontakt med den som anmäler. Därför ber vi dig att skapa en egen skyddad brevlåda. Du kan göra det när du skickat din anmälan. Sedan kan vår avdelning för regelefterlevnad kommunicera med dig genom den.

Oavsett om du tar kontakt med oss anonymt eller uppger ditt namn kommer din anmälan att behandlas omedelbart och konfidentiellt. Vi tolererar inga hämndaktioner mot personer som anmäler i god tro. Men vi tolererar inte heller förtal eller avsiktligt felaktiga eller kränkande anmälningar.

Tack för hjälpen.

Direktion
Intersnack Group GmbH & Co. KG

Vad är Intersnacks visselblåsarsystem?
Varför ska jag göra en anmälan?
Vilken typ av anmälningar är intressanta för företaget?
Jag har fått vetskap om ett eventuellt brott mot regelefterlevnaden. Är jag skyldig att anmäla det via Intersnacks visselblåsarsystem?
Är det bättre att uppge sitt namn än att anmäla anonymt i det här visselblåsarsystemet?
Är Intersnacks visselblåsarsystem säkert?
Hur går det till att skicka en anmälan? Hur skapar jag en brevlåda?
Hur kan jag få svarsmeddelanden och ändå förbli anonym?
Vad händer efter att jag gjort en anmälan i systemet?