Intersnack Group GmbH & Co. KG - Group Compliance

Nebojte se promluvit!

Dodržování zákonů a předpisů a čestné jednání mají v rámci skupiny Intersnack obrovský význam. Jako výkonná rada skupiny se zavazujeme zajistit, aby byly v celé skupině Intersnack dodržovány hlavní postupy řádné správy firmy.

Pokud máte jako zaměstnanec, zákazník nebo dodavatel firmy ze skupiny Intersnack informace o porušování zákonů, firemních zásad nebo principů podnikání, prosíme vás, abyste promluvili. Tím nám pomůžete odhalit a vyšetřit pochybení nebo porušení předpisů v rané fázi.

Pokud to situace vyžaduje, tento kanál pro nahlašování lze využít také k anonymnímu podání hlášení. Vyšetřování podezření je však mnohem snazší, pokud existuje možnost navázat kontakt s oznamovatelem. Za tímto účelem vás žádáme o zřízení vlastní chráněné poštovní schránky, což je možné provést po podání hlášení. To umožní oddělení pro dodržování předpisů skupiny navázat s vámi dialog.

Bez ohledu na to, zda nás kontaktujete anonymně, nebo se identifikujete, každé hlášení bude okamžitě zpracováno a bude s ním zacházeno důvěrně. Netolerujeme žádnou formu odplaty vůči osobám, které v dobré víře oznámí skutečné porušení předpisů nebo podezření na ně. Na druhou stranu nepřijímáme žádná záměrně nepřesná, urážlivá nebo hanlivá hlášení.

Děkujeme za vaši podporu.

Výkonná rada
Intersnack Group GmbH & Co. KG

Co je to systém nahlašování Intersnack?
Proč bych měl(a) podat hlášení?
Jaký druh hlášení je přínosný?
Dozvěděl/a jsem se o možném porušení předpisů. Jsem povinen/povinna to nahlásit prostřednictvím systému nahlašování Intersnack?
Je lepší uvést své jméno nebo podat hlášení v systému nahlašování anonymně?
Je systém nahlašování Intersnack bezpečný?
Jaký je postup pro podávání hlášení? Jak si mohu zřídit poštovní schránku?
Jak získám zpětné hlášení a zároveň si zachovám anonymitu?
Co se stane po podání hlášení v systému?