Intersnack Group GmbH & Co. KG - Group Compliance

Speak up!

Overholdelse og integritet er veldig viktig i Intersnack Group. Vi som konsernledelsen er forpliktet til å forsikre at ledende praksis for god styreledelse observeres gjennom Intersnack Group.

Vi ber deg om å melde i fra dersom du, som en ansatt, kunde eller leverandør for et firma hos Intersnack Group, har informasjon om et brudd på lovgivninger, retningslinjer eller forretningsprinsipper. Ved å gjøre det så hjelper du oss til å oppdage og undersøke dårlig atferd eller brudd tidlig.

Dersom det er nødvendig, kan denne meldingskanalen for varslingsystem også brukes til å sende en melding anonymt. Men, undersøkelsen av en mistanke er mye enklere dersom det er mulig å komme i kontakt med den som sendte meldingen. For dette formålet ber vi deg om å opprette din egen sikre postboks som er mulig etter du sender en melding. Dette lar Group Compliance å starte en dialog med deg.

Uavhengig om hvordan du kontakter oss, vil hver melding bli behandlet umiddelbart og fortrolig. Vi tolerer ingen form for hevn mot individer som med god hensikt, avslører faktiske eller mistenkte brudd. På den andre siden, godtar vi ikke meldinger som er bevisst unøyaktige, fornærmende eller ærekrenkende.

Takk for hjelpen!

Styre
Intersnack Group GmbH & Co. KG

Hva er Intersnack varslingssystem?
Hvorfor bør jeg sende inn en melding?
Hva slags melding er til nytte?
Jeg har oppdaget en mulig brudd på etterlevelse. Er jeg forpliktet til å rapportere dette via Intersnack-varslingssystem?
Er det bedre å inkludere navnet mitt eller sende inn meldingen anonymt?
Er Intersnack-varslingssystem sikker?
Hvordan er prosessen for å sende inn en melding? Hvordan oppretter jeg en postkasse?
Hvordan kan jeg motta tilbakemelding og likevel forbli anonym?
Hva skjer etter jeg har sendt inn meldingen til systemet?