Intersnack Group GmbH & Co. KG - Group Compliance

Laat u horen!

Naleving en integriteit zijn van groot belang binnen de Intersnack Group. Wij als Directie van de Groep zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat toonaangevende praktijken van goed ondernemingsbestuur overal binnen de Intersnack Group worden nageleefd.

Indien u, als werknemer, klant of leverancier van een bedrijf van de Intersnack Group, informatie hebt over een inbreuk op wetten, bedrijfsbeleid of bedrijfsprincipes, vragen wij u uw stem te laten horen. Op die manier helpt u ons om wangedrag of overtredingen in een vroeg stadium te ontdekken en te onderzoeken.

Als een situatie daarom vraagt, kan dit meldingskanaal ook worden gebruikt om anoniem een melding af te geven. Het onderzoek van een verdenking is echter veel gemakkelijker als er een mogelijkheid is om in contact te komen met de melder. Daartoe vragen wij u uw eigen beveiligde postbus aan te maken, wat mogelijk is na het afgeven van een melding. Zo kan Group Compliance een dialoog met u aangaan.

Ongeacht of u anoniem of met opgaaf van uw naam contact met ons opneemt, elke melding wordt onmiddellijk en vertrouwelijk behandeld. Wij dulden geen enkele vorm van vergelding tegen een persoon die te goeder trouw daadwerkelijke of vermoedelijke schendingen bekendmaakt. Anderzijds aanvaarden wij geen opzettelijk onjuiste, beledigende of lasterlijke berichten.

Bij voorbaat dank voor uw steun.

Executive board
Intersnack Group GmbH & Co. KG

Wat is het Intersnack klokkenluiderssysteem?
Waarom zou ik een melding afgeven?
Welke soorten meldingen zijn nuttig?
Ik heb gehoord van een mogelijke overtreding van de naleving. Ben ik verplicht dit te melden via het Intersnack klokkenluiderssysteem?
Is het beter om mijn naam te vermelden of om de melding anoniem in het klokkenluiderssysteem af te geven?
Is het Intersnack klokkenluiderssysteem veilig?
Hoe gaat het afgeven van een melding in zijn werk? Hoe stel ik een postbus in?
Hoe krijg ik feedback en blijf ik tegelijkertijd anoniem?
Wat gebeurt er nadat ik een melding in het systeem heb afgegeven?