Intersnack Group GmbH & Co. KG - Group Compliance

Ozvite sa!

Dodržiavanie predpisov a integrita sú v Intersnack Group veľmi dôležité. Ako predstavenstvo skupiny sa zaväzujeme zabezpečiť, aby sa v celej skupine Intersnack Group dodržiavali hlavné /vedúce postupy dobrej správy a riadenia spoločnosti.

Ak máte ako zamestnanec, zákazník alebo dodávateľ spoločnosti skupiny Intersnack Group informácie o porušovaní zákonov, predpisov spoločnosti alebo obchodných princípov, žiadame vás, aby ste sa ozvali. Pomôžete nám tak odhaliť a vyšetriť nesprávne konanie alebo porušenia v počiatočnom štádiu.

Ak si to situácia vyžaduje, tento kanál podávania hlásení je možné použiť aj na anonymné podanie hlásenia. Vyšetrovanie podozrenia je však oveľa jednoduchšie, ak je možnosť skontaktovať sa s osobou podávajúcou hlásenie. Žiadame vás, aby ste si na tento účel zriadili vlastnú chránenú poštovú schránku, čo je možné po podaní hlásenia. To umožňuje oddeleniu pre dodržiavanie predpisov skupiny vstúpiť s vami do dialógu.

Bez ohľadu na to, či nás kontaktujete anonymne alebo sa identifikujete, každé hlásenie bude okamžite spracované a bude s ním zaobchádzané dôverne. Netolerujeme žiadne formy odvetných opatrení voči akejkoľvek osobe, ktorá v dobrej viere odhalí akékoľvek skutočné alebo predpokladané porušenia. Na druhej strane neakceptujeme zámerne nepresné, urážlivé alebo ohováračské hlásenia.

Ďakujeme vám za vašu podporu.

Predstavenstvo
Intersnack Group GmbH & Co. KG

Čo je systém podávania hlásení Intersnack?
Prečo by som mal podať hlásenie?
Aký druh hlásenia je užitočný?
Dozvedel som sa o možnom porušení predpisov. Som povinný to nahlásiť prostredníctvom systému podávania hlásení Intersnack?
Je lepšie uviesť svoje meno alebo podať hlásenie anonymne v systéme podávania hlásení?
Je systém podávania hlásení Intersnack bezpečný?
Ako prebieha proces podávania hlásenia? Ako si môžem zriadiť poštovú schránku?
Ako môžem dostať spätnú správu a zároveň zostať v anonymite?
Čo sa stane po podaní hlásenia do systému?